Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Co z nami zrobiła pandemia: sytuacja zawodowa nauczycieli i instytucji szkoły w okresie pandemii

18 marca 2022 r.

 

IMG20220317112003.jpg

Uczestnicy spotkania w ramach cyklu konferencji naukowych "Co z nami zrobiła pandemia", aula w bud. Rektoratu; fot. K. Doszczak

Wczoraj w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego już po raz trzeci odbyła się spotkanie w ramach cyklu konferencji naukowych – Co z nami zrobiła pandemia. Tym razem omawiana była sytuacja zawodowa nauczycieli i instytucji szkoły w okresie pandemii. W spotkaniu wzięli udział: dr hab. prof. UZ Piotr Kułyk, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, dr hab. prof. UZ Jacek Kurzępa, Instytut Ekonomii i Finansów UZ, Olimpia Tomczyk-Iwko, wicewojewoda lubuski, dr hab. prof. UZ Tatiana Ronginska, Instytut Psychologii UZ, Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, lubuski wicekurator oświaty oraz inni zaproszeni goście i prelegenci. Organizator spotkania dr hab. prof. UZ Jacek Kurzępa podziękował gościom za przybycie i podkreślił, że dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją obrad w zakresie badań powierzonych przez Ministra Edukacji i Nauki dotyczących refleksji badawczej ukazującej co należy poprawić, co zrobić, aby konsekwencje pandemii COVID-19 były jak najmniej odczuwalne w zakresie edukacji przez dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców.
Efektem tych badań jest dwutomowa publikacja – tom pierwszy jest zbiorem wszystkich doświadczeń, procedury badawczej, badań, dylematów które omawialiśmy ma scenie podczas pierwszej konferencji. Drugi tom jest refleksją na temat zagadnień podejmowanych podczas drugiej konferencji, czyli tego co pandemia zrobiła z młodzieżą. Publikacje te są również wyrazem tego, że Uniwersytet Zielonogórski jest instytucją, która jest wrażliwa na współczesne problemy społeczne, zachowując racjonalność badawczą dodał prof. Kurzępa, dziękując wszystkim autorom za wspólną pracę przy publikacjach. 

 


 

W części merytorycznej spotkania swoje wystąpienia przedstawili następujący prelegenci:

 

  • dr hab. prof. UZ Jacek Kurzępa: Czas zarazy – kryzys i wyzwanie dla nauczycieli – na ile porażka i jeśli to czyja?
  • mgr Magdalena Wieczorek: Czuły nauczyciel – 3. perspektywy doświadczeń z pandemii
  • dr hab. prof. UZ Piotr Kułyk , dr Jadwiga Gorączkowska, dr Paweł Szudra: Zarządzanie szkołą w warunkach pandemii – refleksje z badań.
  • dr Karol Leszczyński: Czy zmiana pokoleniowa? Reakcje nauczycieli na pandemię i ich troska o uczniów.
  • dr hab. prof. UZ Tatiana Rongińska: Nauczanie zdalne – zagrożenie i szansa cywilizacyjna.
  • dr hab. prof. UŚ Marek Rembierz: Edukacyjne transformacje i blokady (po)pandemii: deinstytucjonalizacja i personalizacja – nowe wyzwania dla nauczycieli i szkoły. (ONLINE)
  • dr hab. prof. UKSW Monika Przybysz: Wizerunek nauczyciela w czasie Pandemii Covid-19. (ONLINE)
  • dr hab. prof. UZ Marek Kowalski: Edukacja w czasie pandemii – opinie nauczycieli

 

Ostatnie spotkanie z tego cyklu pt. „Co z nami zrobiła pandemia: w doświadczeniu rodzin ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji zdalnego nauczania” odbędzie się 23 czerwca br.

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT