Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Co z nami zrobiła pandemia: zachowania i postawy dzieci i młodzieży w konsekwencji zdalnego nauczania – konferencja na UZ

7 grudnia 2021 r. 

konferencja - plan ogólny.jpg

Podczas konferencji. Fot. Kazimierz Adamczewski.

Co z nami zrobiła pandemia: zachowania i postawy dzieci i młodzieży w konsekwencji zdalnego nauczania to tytuł ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się dzisiaj na Uniwersytecie Zielonogórskim. 


Konferencję otworzył rektor, prof. Wojciech Strzyżewski, który witając gości powiedział: Sami jeszcze nie wiemy jakie będą skutki pandemii. Nie mam wątpliwości, że to co dotknęło dzieci i młodzież wpłynie na nie negatywnie. Myślę, że tendencje, które Państwo badacie, tylko to potwierdzą. Oby było jak najmniej tych negatywnych skutków.


W konferencji uczestniczyła Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, lubuski wicekurator oświaty: Podczas poprzedniej konferencji rozważano wiele zagadnień: od agresji rówieśniczej po objawy depresji. Z drugiej strony grudniowa sytuacja pandemiczna jest coraz trudniejsza. Około 25 tys. nowych przypadków każdego dnia, rosnąca liczba zgonów przekraczająca 500 dziennie, coraz więcej pacjentów na oddziałach intensywnej terapii, którzy są ratowani za pomocą respiratorów. Efekty Państwa badań można nazwać historycznymi. 


Była to druga z zaplanowanych czterech konferencji naukowych pt. Co z nami zrobiła pandemia (pierwsza odbyła się 19 października br.). Już od 2 września 2020 r. ten projekt jest realizowany pod kierunkiem prof. Jacka Kurzępy na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ, a  finansowany ze środków Skarbu Państwa – Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jego celem jest zobrazowanie wpływu stanu epidemii i związanej z nią społecznej kwarantanny na postawy i codzienność młodych osób. W ramach realizacji zadania został zbudowany zespół przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, którego celem jest realizacja szeroko zakrojonych badań społecznych, przeprowadzenie kampanii popularyzującej projekt, przygotowanie narzędzi badawczych.


Zadanie badawcze polega na zdiagnozowaniu problemów wtórnych w okresie postpandemicznym, ujawniających się w zachowaniach i postawach młodych Polaków, osób w wieku 13-25 lat czyli młodzieży i młodych dorosłych. Efektem badań - poza konferencjami naukowymi związanymi z tematem zadania - będą publikacje książkowe zawierające prace dotyczące opisywanego problemu na podstawie przeprowadzonych badań. Zakończenie projektu planowane jest na 31 grudnia 2022 r.


Podczas dzisiejszej konferencji przedstawiono następujące referaty: 

„Czas zarazy - kryzys i wyzwanie dla uczniów - na ile porażka i jeśli, to czyja?”dr hab. Jacek Kurzępa, prof. UZ;

„Czy to pokolenie stracone? Kondycja psychospołeczna dzieci i młodzieży w kontekście ryzyka i ochrony”mgr Magdalena Wieczorek;

„Cyberzagnieżdżenie i cyberhabitus nastolatków w czasie pandemii”prof. UKSW, dr hab. Monika Przybysz;

„Wokół triady: pandemia – kształcenie – dobrostan (refleksje)”dr hab. Mirosław Kowalski prof. UZ;

„Dzieci i młodzież w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w Warszawie w okresie pandemii”mgr Joanna Winiarska-Szostak;

„Portrety-wykute w pandemii”mgr Wojciech Kurzępa;

„O (braku) konsekwencji zdalnego nauczania w stanie pandemii”  – dr hab. prof. UŚ Marek Rembierz;

„Potencjał adaptacyjny w sytuacji zagrożenia pandemicznego: próba analizy”  – dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ;

„Rywalizacja o ograniczone zasoby sprzętowe w gospodarstwie domowym i jej wpływ na przeżywanie pandemii i edukacji zdalnej”dr Karol Leszczyński.


Kolejne konferencje z cyklu Co z nami zrobiła pandemia odbędą się:

17 marca 2022 r. - Sytuacja zawodowa nauczycieli i instytucji szkoły w okresie pandemii;

23 czerwca 2022 r. - W doświadczeniu rodzin ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji zdalnego nauczania.


Więcej informacji o konferencji na stronie: https://konferencja-pandemia.edu.pl/konferencja-2-7-grudnia-2021/ 


 

konferencja - rektor.jpg konferencja -Kurzępa.jpg konferencja -wicekurator.jpg konferencja Kułyk.jpg
Prof. Wojciech Strzyżewski, rektor UZ. Fot. Kazimierz Adamczewski. Dr hab. Jacek Kurzępa, prof. UZ. Fot. Kazimierz Adamczewski. Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, lubuski wicekurator oświaty. Fot. Kazimierz Adamczewski. Dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ. Fot. Kazimierz Adamczewski.

 

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa pt."Interdyscyplinarna i komparatystyczna diagnoza problemów wtórnych wyłaniających się w postawach i zachowaniach współczesnej młodzieży w konsekwencji pandemii koronawirusa Covid-19, w perspektywie indywidualnej i wspólnotowej".
 

godło.jpg images.png logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT