Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Cykliczne seminarium „Pamięci totalitaryzmów”

7 października 2021 r.

INPA_pl.jpg

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UZ zaprasza na cykl wykładów o „pamięciach totalitaryzmów”.Prezentowana niniejszym seria jest efektem nawiązania współpracy pomiędzy Instytutem Nauk o Polityce i Administracji UZ oraz Centrum im. W. Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim. Osobą koordynującą i inicjującą niniejsze wydarzenie z ramienia zielonogórskiego instytutu jest dr hab. Tytus Jaskułowski, prof. UZ. 

 

Z uwagi na sytuację pandemiczną i ograniczone możliwości klasycznego dyskursu naukowego, przedstawiciele obu jednostek zainicjowali cykl wspólnych – prowadzonych zarazem w formie zdalnej – wykładów. Mają one na celu prezentację bieżących projektów badawczych realizowanych przez naukowców z obydwu uniwersytetów. W semestrze zimowym 21/22 tematem wiodącym pozostaje zagadnienie szeroko rozumianej „kultury pamięci”.

 

Nie oznacza to jednakże prezentacji innych tematów i cykli tematycznych w kolejnych semestrach. Ponadto paneliści nie muszą być wyłącznie afiliowani na UZ/UWr.

 

Wykłady będą odbywać się w języku angielskim. Realizowane są przy pomocy platformy GMeet. Zainteresowanych słuchaczy uprasza się o kontakt mailowy z organizatorami.  

 

Program:

 
20.10.2021 r., 6.00-7.30 pm: Anna Ratke Majewska (UZ): Remembrance of heroes in the context of Polish memory culture after 1989. Affirmative, consensual or critical memory?

 

17.11.2021, 6.00-7.30 pm: Sören Brinkmann (WBZ): The past that never passes. The memory of Francoism in present-day Spain.15.12.20, 6.00-7.30 pm: Dr Kornelia Kończal (LMU Munich): Poland’s Troubles with the Legal Governance of Collective Memory: the Case of De-Communisation

 

Kontakt do organizatorów seminarium: t.jaskulowski@g.elearn.uz.zgora.plsorenjens.brinkmann@uwr.edu.pl


 

Organizatorzy zapraszają do udziału w seminarium.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT