Czas na zmiany

DSC_0056.jpg

Min. J. Guliński podczas spotkania ze studentami architektury i urbanistyki WILŚ.

 

W piątek, 28 marca br. na Uniwersytecie Zielonogórskim gościł dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wizyta rozpoczęła się od spotkania z prorektorami UZ: d/s studenckich prof. Wojciechem Strzyżewskim  oraz d/s rozwoju dr hab. Andrzejem Pieczyńskim, prof. UZ. Po czym minister J. Guliński odwiedził studentów architektury i urbanistyki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. 
Otwierając to spotkanie dziekan WILŚ dr hab. Jakub Marcinowski, prof. UZ przypomniał zebranym, że w grudniu 2013 r. podczas uroczystej gali Forum Energetycznego w Sopocie Uniwersytet Zielonogórski otrzymał nagrodę specjalną tego Forum za szczególny wkład w kształcenie specjalistów z dziedziny  architektury i urbanistyki zeroenergetycznej na kierunku architektura i urbanistyka. Dzięki temu Uniwersytet Zielonogórski należy do grona liderów innowacyjnego podejścia i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. 
Przedstawiając się studentom dr hab. J. Guliński powiedział, że w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajmuje się relacjami pomiędzy nauką a gospodarką, a także parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości oraz wykorzystaniem funduszy unijnych. Stwierdził, że w Polsce rzadko spotyka się uniwersytety, które części swoich absolwentów nadają tytuł inżyniera. Jego zdaniem – w obecnych trudnych czasach – tego typu uniwersytety radzą sobie lepiej, aniżeli te kształcące wyłącznie w obszarach nauk humanistycznych i społecznych.  Zaakcentował, że w MNiSW duży nacisk kładzie się na pomoc młodym naukowcom. Są różnego rodzaju programy, np. Diamentowy Grant, mające  wspierać młodych uczonych w osiąganiu kolejnych szczebli wtajemniczenia.
Ponadto zmienia się jakość edukacji. Studenci są wyposażani w umiejętności i kompetencje, które w przyszłości pozwolą im na znalezienie godziwego i sensownego zatrudnienia, bo przecież konkurencja na rynku pracy jest ogromna. Powołał się również na badania naukowe, które dowodzą że w swym zawodowym życiu 3 – 4 krotnie będziemy musieli się przekwalifikować, by utrzymać zatrudnienie. Studia mają nauczyć młodych ludzi myślenia, wyciągania wniosków, a także dopingować do nieustannego poszerzania swojej wiedzy. Odchodzą do lamusa zasady, że student ma wszystko znać na pamięć. Obecnie powinien raczej wiedzieć, gdzie szukać niezbędnych mu informacji. Ponadto studia powinny stawać się coraz bardziej praktyczne. Dlatego studenci powinni mieć możliwość udziału w ciekawych praktykach i stażach. 

 

 

komora.jpg

We wnętrzu bezodbiciowej komory kompatybilności elektromagnetycznej, która znajduje się w Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii PNT w Nowym Kisielinie.


W spotkaniu uczestniczył także poseł na Sejm RP VII kadencji dr Waldemar Sługocki, który przypomniał zebranym, że od chwili przystąpienia Polski do UE polska gospodarka bardzo się rozwinęła. Jako przykład z własnego podwórka podał ,,poprawę drogowej dostępności’’ województwa lubuskiego i prowadzone prace na drogach S2 i S3. 
Dr hab. Andrzej Pieczyński, prof. UZ powiedział, że należy sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile jesteśmy przygotowani do zaabsorbowania środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej UE. Wspomniał także o BMS (Building Management System), który dobitnie pokazuje, że nadchodzą czasy nauk interdyscyplinarnych.
Uczestniczący w spotkaniu studenci zapytali ministra J. Gulińskiego między innymi o to, co jest przyczyną braku powiązania nauki z przemysłem. Odparł, że jest to problem ogólnoeuropejski. Dotychczas podczas studiów studenci mieli zbyt krótkie praktyki lub staże. Ta sytuacja powinna ulec zmianie. 

 

 

DSC_0101.jpg

W Parku Naukowo – Technologicznym w Nowym Kisielinie. Na pierwszym planie od lewej: dr inż. arch. Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, min. J. Guliński oraz dyrektor PNT Kinga Włoch.

 

Następnie J. Guliński zwiedził Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie, który wywarł na nim duże wrażenie. Zarówno poszczególne centra, jak i zainicjowana już przez nie współpraca z przemysłem. Podczas rozmów, w których uczestniczyli także Bogdan Nowak – wicemarszałek województwa lubuskiego oraz Janusz Kubicki prezydent miasta Zielona Góra poruszono kwestię budowy instytutu badawczego zajmującego się budownictwem zeroenergetycznym. Koncepcję i ideę tego przedsięwzięcia przedstawiła  dr inż. arch. Janina Kopietz-Unger, prof. UZ. 

 

 

Fot. Kazimierz Adamczewski

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT