Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Debiut pisarski dr Edyty Kahl-Łuczyńskiej z Instytutu Pedagogiki UZ

8 lipca 2020 r.

 

Poza prawdą aktualna okładka.jpg

Dr Edyta Kahl-Łuczyńska z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego łączy pracę dydaktyczno-naukową i terapeutyczną z pasją pisarską, czego pokłosiem jest powieść obyczajowa pt. "Poza prawdą", wydana przez wydawnictwo Axis Mundi. Jest to opowieść o losie, który daje lub odbiera, o sprawach, na które nie mamy wpływu, o cierpieniu, stawaniu w obliczu prawdy o sobie i pozbywaniu się złudzeń. Główny wątek jest pretekstem do rozważań nad naturą kobiet i mężczyzn oraz relacji między nimi, a także do analizy emocji i schematów, według których myślimy i podejmujemy decyzje. Historia przedstawiona w tej książce, to również opowieść o odwadze, potrzebnej by zaczynać raz po raz od nowa, o trudnych wyborach, poszukiwaniu własnego miejsca w świecie, o podążaniu za pragnieniem bycia szczęśliwym człowiekiem.


Autorka książki wciąż poszukuje i odkrywa nowe zainteresowania. Jest miłośniczką pisarstwa, ale i podróży, fotografii,  dobrego jedzenia i wina, czego ślady odnajdujemy w tej książce.

 

 

Edyta Kahl-Łuczyńska, adiunkt, historyk wychowania, zatrudniona w Instytucie Pedagogiki, w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej. Ukończyła Uniwersytet Zielonogórski ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz doktorat na tejże uczelni z zakresu nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Jej zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół problematyki przeobrażeń ideowo-politycznych i oświatowych w latach 1944-1989, ze szczególnym uwzględnieniem przemian w zawodzie nauczyciela i w naukach pedagogicznych. Wykłada historię wychowania, oświatę i politykę edukacyjną, pedagogikę oraz pedeutologię. Jest ponadto logopedą. Prowadzi terapię z dziećmi w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.
 

Więcej o Edycie Kahl-Łuczyńskiej na instagramie: @moje_tu_teraz; fb; @wydawnictwoaxismundi

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT