Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Diagnozowanie problemów wtórnych w okresie postpandemicznym

15 stycznia 2021 r.

 

Plakat - zadanie badawcze -Interdyscyplinarna i komparatystyczna diagnoza.jpg

 

Uniwersytet Zielonogórski realizuje zadanie badawcze pt. Interdyscyplinarna i komparatystyczna diagnoza problemów wtórnych wyłaniających się w postawach i zachowaniach współczesnej młodzieży w konsekwencji pandemii koronawirusa Covid-19, w perspektywie indywidualnej i wspólnotowej" ze środków Skarbu Państwa – Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Termin realizacji zadania: 2 września 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.

 

Na realizację zadania Uniwersytet Zielonogórski otrzyma dotację celową w wysokości 3 000 000 złotych.

 

Zadanie badawcze polega na zdiagnozowaniu problemów wtórnych w okresie postpandemicznym, ujawniających się w zachowaniach i postawach młodych Polaków, osób w wieku 13 – 25 lat czyli młodzieży i młodych dorosłych.

 

Celem zadania jest zobrazowanie wpływu stanu epidemii i związanej z nią społecznej kwarantanny na postawy i codzienność młodych osób. W ramach realizacji zadania zostanie zbudowany zespół przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, którego celem będzie realizacja szeroko zakrojonych badań społecznych, przeprowadzenie kampanii popularyzującej projekt, przygotowanie narzędzi badawczych. W czasie trwania projektu zostaną zorganizowane konferencje naukowe związane z tematem zadania oraz zostaną wydane publikacje książkowe zawierające prace dotyczące opisywanego problemu na podstawie przeprowadzonych badań.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT