Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dialektyka mitu Aleksego Łosiewa już po polsku!

3 marca 2020 r.

Łosiew okł..jpg

Po raz pierwszy w języku polskim ukazało się dzieło Aleksego Łosiewa „Dialektyka mitu”. Autorem przekładu jest prof. Roman Sapeńko z Instytutu Filozofii UZ. Książkę opublikowało wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk jako rezultat projektu badawczego „Filozofia Srebrnego Wieku”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 0404/NPRH5/H22/84/2017) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Efektem realizacji przedsięwzięcia naukowego będzie przekład sześciu książek z języka rosyjskiego, autorstwa Gustawa Szpeta, Aleksego Łosiewa, Leona Petrażyckiego, Mikołaja Bierdiajewa, Siemiona Franka oraz Ernesta Radłowa.

Kierownikiem projektu badawczego
, zaplanowanego na lata 2017-2021, jest dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ, a wykonawcami, m.in. prof. dr hab. Lilianna Kiejzik, wspomniany już dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ, dr Barbara Czardybon i dr Justyna Kroczak – wszyscy wymienieni są pracownikami Instytutu Filozofii UZ. Wartość tego projektu to 151 162,00 zł.


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) to unikatowy w skali europejskiej program grantowy skierowany wyłącznie do humanistów. Swoją działalność rozpoczął 10 lutego 2011 roku, kiedy wręczono pierwsze akty nominacyjne 9 członkom Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce.


Celem NPRH jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z NCN, NCBiR i z funduszy europejskich. Są to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym (moduł Dziedzictwo narodowe).


Program ma także upowszechniać osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie (moduł Uniwersalia.1), umożliwić stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych oraz finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim w tym filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym, etc.) najważniejszych dzieł należących do kultury światowej w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki (moduł Uniwersalia.2).


Ponadto w tym programie znajduje się moduł Fundamenty, w ramach którego Minister Nauki może zaproponować finansowanie projektów dotyczących tematów istotnych dla humanistyki ze względu na politykę państwa.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT