Dni Języków Obcych na Uniwersytecie Zielonogórskim

4 listopada 2016 r.

 

 

program DJO III - kwadrat.jpg

 

Instytut Neofilologii i Instytut Filologii Germańskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 8-9 listopada 2016 r. już po raz trzeci będą organizować Dni Języków Obcych na UZ, w ramach których odbędzie się III Krajowa konferencja naukowa „Wszelki język jest alfabetem symboli”. W programie przewidziano też konkurs kulturoznawczy o krajach Europy i Ameryki Północnej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów (z nagrodami), który odbędzie się w środę (9 listopada) o godz. 10.00 w Auli I Collegium Neophilologicum. Po ogłoszeniu wyników konkursu odbędą się warsztaty językowe dla początkujących. 20 minutowe lekcje , tak jak i cała konferencja, są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. I tak można będzie wziąć udział w zajęciach dla początkujących z języków: rosyjskiego, hebrajskiego, łemkowskiego, włoskiego, holenderskiego i czeskiego, a nawet migowego!


Organizatorzy serdecznie zapraszają.


Patronat honorowy nad III Dniami Języków Obcych na UZ objął prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.

 

Otwarcie III Dni Języków Obcych na UZ 8 listopada (wtorek) o godz. 10.00 w Auli I Collegium Neophilologicum UZ, Kampus B, al. Wojska Polskiego 71 A.

 

 


 

Program:


 

WTOREK

8 LISTOPADA


 

Aula I Collegium Neophilologicum

10:00 uroczyste otwarcie Dni Języków Obcych

10:20-11:00 - Tadeusz ZUCHEWICZ (Uniwersytet Zielonogórski) Krótka historia o pochodzeniu i różnorodności języka

11:00-11:20 - Anita ŻYTOWICZ (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Language brokering prevalence among Polish bilinguals living in the UK

11:20 – 11:40 - Carl HUMPHRIES (Akademia Ignatianum w Krakowie) Wittgenstein on language, ethics, and the open-endedness of reality

 

11:50:12:10 - przerwa kawowa

 

12:10-12:30 - Edyta BOCIAN (Uniwersytet Szczeciński) Emocje w językowym obrazie świata na przykładzie języka włoskiego i francuskiego

12:30-12:50 - Daniel SŁAPEK (Uniwersytet Wrocławski) Językowy obraz świata w przekładzie. Kilka słów o polskim tłumaczeniu „Budapesztu” Chico Buarque

12:50-13:10 - Małgorzata ZIEMSKA Formy ekspresji w tańcu flamenco

13:10-13:30 - Emilia ANTOŃCZAK (Uniwersytet Zielonogórski) Nierozszyfrowane kody przeszłości

 

13:40-14:30 przerwa obiadowa

 

14:30-14:50 - Magdalena STECIĄG (Uniwersytet Zielonogórski) Lingua receptiva czy lingua franca? Pracownicy branży usługowo-turystycznej o komunikacji czesko-polskiej na pograniczu (badanie ankietowe)

14:50-15:10 - Joanna KAPICA-CURZYTEK (Uniwersytet Zielonogórski) „Odczytać alfabet symboli” – o poszukiwaniu wspólnego języka z mówiącą maszyną

15:10-15:30 - Barbara CURZYTEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Ascender al princiopio del lenguaje: la naturaleza como un lenguaje de sìmbolos en la obra de Winston Morales Chavarro

15:30-15:50 - Łukasz ROZMARYNOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Symbol w teorii estetycznej i sztuce niemieckiego romantyzmu

 

16:00-16:20 przerwa kawowa

 

16:20-16:40 - Marcin KOSMAN (Uniwersytet Jagielloński) Ania czy Alicja? O wybranych rosyjskich tłumaczeniach Alicji w Krainie Czarów

16:40-17:00 - Agata ZAPŁOTNA (Uniwersytet Wrocławski) Краткая история русской азбуки

17:00-17:20 - Natalia WARSZAWSKA (Wyższa Szkoła Ekonomiki w Moskwie) Символы в стихотворении О. Мандельштама „Европа”

17:20-17:40 - Katarzyna ZAJCZENKO (Uniwersytet Zielonogórski) Язык как символ

 

18:00-20:00 - warsztaty flamenco

 

 

ŚRODA

9 LISTOPADA

 

Aula I Collegium Neophilologicum

 

10:00-12:15 - Konkurs kulturoznawczy o krajach Europy i Ameryki Północnej

11:15-11:45 - Paulina BOROWCZYK, Małgorzata CZUBIŃSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Słowo i obraz w tłumaczeniu - wyzwania przekładu audiowizualnego oraz przekładu komiksów

11:45-12:10 - Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrodzenie Laureatów

 

12:10-12:30 występ uczniów III LO w Zielonej Górze pod opieką Agnieszki Seiler En el mundo de las canciones y peliculas españolas

 

Sala 103 Warsztaty językowe

12:30-12:50 - Język rosyjski dla początkujących

12:55-13:15 - Język hebrajski dla początkujących

13:15-13:35 - Język łemkowski dla początkujących

 

Sala 105 Warsztaty językowe

12:30-12:50 - Język włoski dla początkujących

12:55-13:15 - Język holenderski dla początkujących

13:15-13:35 - Język czeski dla początkujących

 

Aula I Collegium Neophilologicum      

13:35-14:00 - Aleksandra WIECZOREK (Uniwersytet Zielonogórski) Wśród gestów i znaków – warsztaty języka migowego

 

14:20-15:20 przerwa obiadowa

 

Aula I Collegium Neophilologicum

15:20-15:40 - Klaudia CHALCZYŃSKA (Uniwersytet Łódzki) Środki perswazji w reklamach polskich, bułgarskich i słoweńskich

15:40-16:00 - Michał PSZCZÓŁKOWSKI (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku) Pismo w architekturze

16:00-16:20 - Wolfgang BRYLLA (Uniwersytet Zielonogórski) Mein Land, dein Land. Rammstein kontra naziści

 

16:20-16:30 - przerwa kawowa

 

16:30-16:50 - Maciej KUBIAK (Uniwersytet Zielonogórski) Symbol w muzyce – o symbolice wolnomularskiej w muzyce na przykładzie wielkich oper masońskich W. A. Mozarta

16:50-17:10 - Małgorzata KARCZEWSKA (Uniwersytet Zielonogórski) Simbolismo dei colori in italiano, inglese e polacco. Alcune riflessioni

17:10-17:30 - Ewa TICHONIUK-WAWROWICZ (Uniwersytet Zielonogórski) Alcuni stereotipi in Oriana Fallaci: tra “La Trilogia” e “Le radici dell’odio. La mia verità sull’Islam”

                                          

Aula J Collegium Neophilologicum

15:20-15:40 - Marek STRÓŻYK (Uniwersytet Jagielloński) Czat towarzyski jako specyficzna forma dialogu – hybryda języka pisanego i mówionego

15:40-16:00 - Bartosz RÓŻANEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Jak heraldyka może nam pomóc w odczytywaniu historii na przykładzie herbu Hiszpanii

16:00-16:20 - Malwina HOPEJ (Uniwersytet Wrocławski) Sposoby rozumienia pojęcia POKÓJ w Polsce i na Ukrainie

 

16:20-16:30 - przerwa kawowa

 

16:30-16:50 - Robert ZIELONKA (Uniwersytet Zielonogórski) Film i literatura w narracji jako językowy środek przekazu dla szerszej publiczności

16:50-17:10 - Karolina RAPP (Uniwersytet Zielonogórski) Bismarckstraße, Ordnung i pumpernikiel, czyli Afryka na niemiecki sposób

17:10-17:30 - Agnieszka KUFEL (UZ, UWr) Barcelona como protagonista de las novelas contemporáneas: “La ciudad de los prodigios” y “Sin noticias de Gurb” de Eduardo Mendoza

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT