Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dni Programu MOST na UZ

27.10.2014 r.

 

MOST - logo.png

 

 

W dniach od 3 do 5 listopada 2014 r. Dział Kształcenia UZ organizuje Dni Programu MOST na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest to impreza promująca ww. program oraz wymianę krajową studentów. Na obu Kampusach uczelni w godz. 10.00 – 13.00 planowane jest zorganizowanie stoiska promocyjnego, gdzie studenci będą mogli zasięgnąć informacji na temat mobilności krajowej. Informacji studentom będą udzielać pracownicy Działu Kształcenia. Osobą kontaktową w tej sprawie jest Pani mgr Renata Kubiak (tel. 328 30 55, e-mail: r.kubiak@adm.uz.zgora.pl), która pełni funkcję uczelnianego koordynatora programu MOST.

 

Więcej informacji na stronie::

 

Terminarz spotkań:

3 listopada 2014 r., (poniedziałek) - Kampus B, hol Budynku Głównego;

4 listopada 2014 r., (wtorek) - Kampus B, hol budynku Colegium Neofilologicum

5 listopada 2014 r., (środa) - Kampus A, hol budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania

 

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. MOST daje możliwość:

■realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;

■wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;

■nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;

■korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;

■prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;

■nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;

■wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT