Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Do 15 września br. można składać dokumenty w II rekrutacji na studia na UZ

5 września 2016 r.

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim cały czas trwa II rekrutacja. Można jeszcze zdobyć indeks na tak popularnych w pierwszej rekrutacji kierunkach jak: psychologia, prawo, informatyka, filologia angielska, pielęgniarstwo, dziennikarstwo czy logistyka.


Zgodnie z przewidywaniami na Uniwersytecie Zielonogórskim wolne miejsca pojawiły się niemal na wszystkich kierunkach - uchwała rekrutacyjna na UZ, poza kierunkiem lekarskim, nie przewiduje list rezerwowych, a ponieważ kandydaci składają dokumenty na kilka uczelni bądź kilka kierunków, to jednak po ogłoszeniu list osób przyjętych muszą zdecydować się na jeden kierunek na jednej uczelni. Stąd wolne miejsca. I tak na UZ można jeszcze zdobyć indeks na 60 kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia i na dwóch kierunkach studiów jednolitych magisterskich (prawo, psychologia). Przy tej okazji warto podkreślić, że wszystkie kierunki prowadzone dotychczas na UZ posiadają pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej


Wolne miejsca są jeszcze na wszystkich kierunkach, na których rekrutacja jest w tym roku prowadzona po raz pierwszy:


energetyka komunalna,

filologia, filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim,

filologia, język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim,

fizyka medyczna,

pedagogika specjalna,

stosunki międzykulturowe.

 

Dokumenty w II naborze przyjmowane są do 15 września br. Więcej informacji na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

 

Kierunki, na których prowadzona jest druga rekrutacja:

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

administracja
architektura
architektura krajobrazu
architektura wnętrz
automatyka i robotyka
bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo narodowe
biologia
biotechnologia
biznes elektroniczny
budownictwo
coaching i doradztwo filozoficzne
dziennikarstwo  i komunikacja społeczna
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
efektywność energetyczna
ekonomia
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
energetyka komunalna
europeistyka i stosunki transgraniczne
filologia, filologia angielska
filologia, filologia francuska  z drugim językiem romańskim
filologia, filologia germańska
filologia, filologia rosyjska
filologia, filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
filologia, język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim
filologia polska
filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo
filozofia
fizyka
fizyka medyczna
fizyka w języku angielskim
historia
informatyka
informatyka i ekonometria
informatyka i ekonometria w języku angielskim
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria biomedyczna
inżynieria danych
inżynieria środowiska
jazz i muzyka estradowa
komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
kulturoznawstwo
literatura popularna i kreacje światów gier
logistyka
malarstwo
matematyka
matematyka w języku angielskim
mechanika i budowa maszyn
ochrona środowiska
pedagogika
pedagogika specjalna
pielęgniarstwo
politologia
praca socjalna
socjologia
stosunki międzykulturowe
wychowanie  fizyczne
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

prawo
psychologia

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT