Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

DOBRE POŁĄCZENIA Nauki społeczne a podzielone wspólnoty - międzynarodowa konferencja naukowa na UZ

 

 

15 maja 2017 r.

 

 

GoodConnections.jpg

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na międzynarodową konferencję naukową GOOD CONNECTIONS Social Sciences and Divided Communities (DOBRE POŁĄCZENIA Nauki społeczne a podzielone wspólnoty). Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 maja 2017 r. w auli Biblioteki UZ przy al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra

 

Głównym celem konferencji jest dyskusja na temat roli nauk społecznych w sytuacji narastających podziałów – cywilizacyjnych, kulturowych, politycznych, religijnych, społecznych i ekonomicznych. Palącym zadaniem jest poszukiwanie skutecznych strategii  ich przełamywania, poszukiwania dróg łagodzenia napięć, tworzenia programów dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, wyrównywania szans, społecznego włączania, reintegracji.


Istnieje potrzeba zrozumienia i uporządkowania niepokojących zjawisk i procesów, znalezienia właściwego języka opisu, adekwatnych koncepcji teoretycznych. Ważnym zadaniem  konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jak się dzielimy? Dlaczego się dzielimy? W jaki sposób przełamujemy podziały? Jak nauki społeczne identyfikują, opisują i interpretują źródła i przejawy podziałów na wszystkich poziomach życia społecznego? Czy właściwie spełniają swoje funkcje opisowe, teoretyczne, demaskatorskie, praktyczne?


„DOBRE POŁĄCZENIA” to termin bardzo pojemny. Jest to metaforyczne, zbiorcze ujęcie różnorodnych zjawisk i procesów analizowanych przez badaczy społecznych takich jak interakcje, kontakty, komunikacja, więzi społeczne, sieci społeczne, negocjacje, mediacje, zaufanie, współpraca, inkluzja, integracja, edukacja, tożsamość… Zaproszenie do udziału w konferencji jest więc zachętą do wspólnej refleksji nad warunkami tworzenia „dobrych połączeń”, czyli takich relacji, które pomagają w przełamywaniu niebezpiecznych podziałów.

Więcej informacji o konferencji oraz programie wystąpień można zobaczyć na stronie www konferencji - http://www.connections.wpps.uz.zgora.pl

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT