Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dodatkowa rekrutacja uzupełniająca na kierunek lekarski na UZ

2 listopada 2020 r.

_DSC1846.jpg

Studentki medycyny na UZ, fot. Mamert Janion

Dziś startuje dodatkowa rekrutacja uzupełniająca na kierunek lekarski studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Zielonogórskim.


Dodatkowe uzupełniające postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie  wyłącznie dla osób znajdujących się na liście rezerwowej – na podstawie wyników uzyskanych przez te osoby w postępowaniu rekrutacyjnym zakończonym w sierpniu.


Kalendarz rekrutacji dla kierunku lekarskiego jest taki sam na studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

 

 

 

 

 

 


Szczegółowy kalendarz z terminami ogłaszania list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz z terminami dostarczania od nich dokumentów, przedstawia się następująco:

 


nr listy      terminy ogłaszania list osób      terminy dostarczania dokumentów
                      zakwalifikowanych                   od osób zakwalifikowanych
                      do przyjęcia na studia      do przyjęcia na studia z listy rankingowej

 

 

lista nr 1         2 listopada 2020 r.                           4 listopada 2020 r.


lista nr 2        5 listopada 2020 r.                            9 listopada 2020 r.


lista nr 3        10 listopada 2020 r.                          13 listopada 2020 r.

 

 

 

UWAGA:

Komplet dokumentów należy dostarczyć wyłącznie:

ELEKTRONICZNIE na adres:  rekrutacja@uz.zgora.pl  – wysyłając skany wszystkich wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie – z obowiązkiem przedłożenia oryginałów w terminie późniejszym;

POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres: Rekrutacja UZ  al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra – wysyłając oryginały, odpisy bądź uwierzytelnione notarialnie kserokopie wszystkich wymaganych dokumentów – z możliwością odebrania ich w trakcie roku akademickiego, w dziekanacie wydziału, na którym prowadzony jest dany kierunek studiów – pod uwagę brana jest data dostarczenia wymaganych dokumentów na Uczelnię , a nie data stempla pocztowego.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT