Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Doskonała Nauka – Wsparcie Konferencji Naukowych

Rozwój nauczyciela i rozwój szkoły

 

31 stycznia 2023 r.

 

Rozwój nauczyciela i rozwój szkoły.jpg

Zakład Pedagogiki Szkolnej w ramach prac Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał dofinansowanie ze środków budżetowych państwa na realizację projektu pt. „Rozwój nauczyciela i rozwój szkoły” w ramach  programu „Doskonała Nauka – Wsparcie Konferencji Naukowych”

 

 

Szkoła i nauczyciel: rozwój nauczyciela i rozwój szkoły  - jest już VI Ogólnopolską Konferencją Naukową z cyklu: Szkoła i Nauczyciel organizowaną we współpracy z takimi ośrodkami naukowymi jak: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Opolski oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Cykl konferencji odpowiada na ważne problemy nurtujące polską szkołę i środowisko zawodowe nauczycieli, podejmuje diagnozę kluczowych obszarów stanowiących o efektywności i jakości edukacji. W roku 2023 obszary te będą analizowane w aspekcie dwóch kategorii: rozwoju nauczyciela i rozwoju szkoły. Rozwój nauczyciela zwraca uwagę na potrzebę budowania potencjału kadry pedagogicznej w aspekcie całożyciowym  i powiązane jest z ważnymi kwestiami dotyczącymi kształcenia nauczycieli oraz doskonalenia w zawodzie. Eksponuje również znaczenie jakości pracy nauczycieli w uzyskiwaniu wysokich osiągnięć edukacyjnych uczniów i rozwój własnego potencjału by temu sprostać. Nie bez znaczenia jest ogląd wysoce efektywnych polityk i praktyk kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli opracowanych z perspektywy globalnej.  Druga kategoria - rozwoju szkoły uwrażliwia na specyficzne działania/interwencje wywierane na szkoły z zewnątrz lub/i podejmowane przez podmioty reprezentujące ją wewnątrz, zorientowane na wspieranie jakości i efektywności procesów wewnątrzszkolnych i osiągnięcie trwałej poprawy. Rozwój nauczycieli i rozwój szkoły razem zwracają uwagę na ważne zjawisko: siła szkoły i potencjał jej rozwoju zależy w prostej linii od potencjału nauczycieli - najbardziej wartościowego zasobu szkoły.

  

Termin realizacji projektu: 01.01.2023 – 31.01.2024

 

Projekt DNK/SP/550498/2022 otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Edukacji w ramach programu „DOSKONAŁA NAUKA -Wsparcie konferencji naukowych”. Kwota dofinansowania: 135 025,00; całkowita wartość projektu 163 125,00

 

Koordynatorem projektu jest dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ Kierownik Zakładu Pedagogiki Szkolnej w Instytucie Pedagogiki, Wydziału Nauk Społecznych.

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT