Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr A. Juszczyk z IB UZ członkiem Komitetu Technicznego Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa

15 listopada 2021 r.

 

dr Artur Juszczyk.jpg

dr Artur Juszczyk; fot. arch. prywatne

Dr inż. Artur Juszczyk z Instytutu Budownictwa został powołany przez Ministra Infrastruktury do Komitetu Technicznego Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa. Komitet ten wchodzi w skład Komitetów Technicznych do spraw Wzorców i Standardów w budownictwie drogowym i mostowym.

 

Obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, które zostaną uzupełnione o aktualną wiedzę techniczną w postaci rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury Wzorców i Standardów (WiS).  4 listopada 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie powołanych przez Ministra Infrastruktury Komitetów Technicznych do spraw WiS.


Utworzone zostały trzy merytoryczne Komitety Techniczne: Drogownictwa (KTD), Mostownictwa (KTM) oraz Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa (KTC), których głównymi celami będzie wskazywanie obszarów tematycznych i zakresów opracowania nowych WiS, zmian w rekomendowanych WiS oraz opiniowanie dokumentów wskazanych przez Ministra.

 

- Na straży najwyższych standardów projektowania, realizacji i utrzymania dróg publicznych w Polsce stoi grono specjalistów, którzy zostali wybrani ze względu na ogromne doświadczenie i wiedzę. Podejmowane przez nich decyzje będą miały wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz podnoszenie jakości budownictwa drogowego w Polsce – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

 

W skład Komitetów Technicznych wchodzą powołani przez MI przedstawiciele administracji drogowej, instytutów badawczych, Izby Inżynierów Budownictwa, organizacji branżowych z obszaru drogownictwa oraz podmiotów zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem dróg. Dr inż. Artur Juszczyk z Zakładu Dróg, Mostów i Kolei Instytutu Budownictwa UZ, jako członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, razem z prof. Kazimierzem Furtakiem, prof. Antonim Szydło, prof. Januszem Rymaszem oraz wielu innych profesorów, znalazł się w tym zacnym gronie.

 

 

Gratulujemy!

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT