Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ, dziekan Wydziału Prawa i Administracji profesorem nauk prawnych!

prof. Hanna Paluszkiewicz.JPG

Fot. Archiwum prywatne prof. Hanny Paluszkiewicz.

11 lipca 2018 r.

 

 

Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem Prezydenta RP z dnia 20 czerwca 2018 r. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ, kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji, a od 21 marca 2018 r. także dziekan tego Wydziału, uzyskała tytuł profesora nauk prawnych.     

 


Prof. dr hab. H. Paluszkiewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskała kolejno stopnie doktora (1997) i doktora habilitowanego nauk prawnych (2008), a także przeprowadziła postępowanie w sprawie o nadanie tytułu profesora (2018).

 


Od 1 października 2014 r., to jest od dnia powołania do życia Wydziału Prawa i Administracji jest związana z Uniwersytetem Zielonogórskim, na którym współtworzyła i objęła kierownictwo Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego. Jest członkiem Senatu naszej uczelni.

 

 

Prezydent 1 - H. Paluszkiewicz .jpg

List z Kancelarii Prezydenta RP informujący o przyznanym tytule.

Wypromowała blisko 250 magistrów prawa i administracji, a także 2 doktorów nauk prawnych. Występowała jako recenzent w kilkunastu przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz w konkursach stanowiskowych. Jest opiekunem naukowym i promotorem kilku rozpraw doktorskich z zakresu prawa karnego procesowego.

 


Prof. Hanna Paluszkiewicz pełniła szereg funkcji uniwersyteckich i wydziałowych. W latach 2013-17 była członkiem dyscyplinarnej Komisji Odwoławczej dla Nauczycieli Akademickich działającej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie jest wiceprzewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Reprezentowała środowisko akademickie w powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości Komisjach Egzaminacyjnych na aplikację adwokacką  w Poznaniu i w Zielonej Górze. Jest członkiem Rady Programowej kilku uznanych czasopism i stałych komitetów naukowych konferencji prawniczych. Wykonuje także zawód radcy prawnego.

 

 

Serdecznie gratulujemy nominacji.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT