Dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ wśród ekspertów programu UE Horizon 2020.

prof. A. Wysokowski.jpg

Fot. archiwum prywatne prof. A. Wysokowskiego.

10 listopada 2016 r.

 

 

Miło nam poinformować, że dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ, kierownik Zakładu Dróg i Mostów na  Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ kolejny raz został mianowany expertem Unii Europejskiej, tym razem w Programie Horizon 2020. To największy jak dotąd program UE w zakresie  badań naukowych i innowacji (lata 2014 – 2020).   

 


W latach 2016 – 2017 w ramach H2020 realizowany jest program roboczy „Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport” (Smart, Green and Integrated Transport), którego problematyka jest zbieżna z pracą naukowo-badawczą prowadzoną przez prof. A. Wysokowskiego.

 


Obecnie przygotowywane są wnioski w ramach poddziałania – nabór 2017: „Mobilność na rzecz wzrostu gospodarczego i zautomatyzowany transport drogowy” (Mobility for Growth and Automated Road Transport).

 


Serdecznie gratulujemy mianowania.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT