Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ członkiem Komitetu Socjologii PAN

prof. Zielińska.JPG

Fot. Archiwum prywatne prof. M. Zielińskiej.

21 stycznia 2016 r. 

 


Miło nam poinformować, iż dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ została wybrana do Komitetu Socjologii PAN. Ponadto po raz drugi została wybrana do  Komitetu Badań nad Migracjami PAN i w kadencji 2015-2018 pełnić będzie funkcję członka Prezydium tego Komitetu. 

 

 

Dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ jest socjologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1995 r.  uzyskała doktorat z nauk humanistycznych w zakresie socjologii w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Społeczno-Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 2008 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii w Instytucie Socjologii  Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie rozprawy „Ariergarda realnego socjalizmu. Społeczne biografie pokolenia stanu wojennego”.

 

 

Prof. M. Zielińska całą swoją karierę zawodową związała z zielonogórskim środowiskiem naukowym. Najpierw pracowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a następnie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od 2004 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od wielu lat jest członkiem Senatu UZ.  Od 2011 r. (drugą kadencję) jest członkiem Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a w kadencji 2015-2018 została wybrana do Prezydium tego Komitetu. W kadencji 2008-2011 była członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a w 2008 r. wiceprzewodniczącą PTS. Jest również członkiem Zarządu Głównego Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem rad naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach, ekspertem Narodowego Centrum Nauki, a także  organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, członkiem rad programowych ogólnopolskich zjazdów socjologicznych (2010-Kraków, 2013-Szczecin, 2016-Gdańsk). Była przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego XIII OZS, który odbył się w Zielonej Górze (z udziałem Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego) w 2007 r. Od 2014 r. jest członkiem Komisji Etyki w Krajowej Radzie Transplantacyjnej. Także w 2014 r. została wybrana do Rady d/s Rozwoju Województwa Lubuskiego, a w latach 2014-16 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Jest również wiceprezesem Fundacji „Obserwatorium Społeczne INTERALIA” powołanej między innymi w celu wspierania i propagowania nauki w Polsce.

 

 

Zainteresowania naukowe prof. M. Zielińskiej od początku wiązały się z szeroko pojmowaną problematyką zmian społecznych i ruchliwości społecznej. W swoich badaniach wiele uwagi  poświęciła poznaniu zjawisk związanych z procesem socjalizacji i uwarunkowaniami przebiegu życia przy zastosowaniu metody panelowej. Interesują ją biograficzno-pokoleniowe, instytucjonalno-organizacyjne i regionalne wymiary zróżnicowania świadomości i tożsamości społecznej w perspektywie zmian struktury społecznej. Oddzielny nurt zainteresowań prof. M. Zielińskiej to socjologia pogranicza i zagadnienia przeobrażeń na terenach przygranicznych. Wiele swoich opracowań naukowych poświęciła metodologii socjologii. Szczególnie interesują ją kwestie zastosowania metod ilościowych i stosowania modeli matematycznych w badaniach społecznych. 

 

 

Jest autorką ponad 90. publikacji (monografii, artykułów, recenzji, raportów), redaktorką i współredaktorką cyklu prac „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej” oraz autorką wielu opracowań poświęconych uwarunkowaniom tożsamości indywidualnej i zbiorowej, socjologicznym badaniom młodzieży, wyznacznikom pokolenia oraz wyznacznikom karier zawodowych. Jest członkiem wielu zespołów badawczych. Jest jednym z twórców Lubuskiego Sondażu Społecznego, który realizowany jest cyklicznie  dostarczając unikalnej, pogłębionej wiedzy o wielu obszarach życia mieszkańców woj. lubuskiego. W 2006 r. z inicjatywy prof. M. Zielińskiej powstał Lubuski Ośrodek Badań Społecznych przy ówczesnym Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

 

 

Prof. M. Zielińska jest laureatką wielu nagród Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za osiągnięcia naukowe i organizacyjne, laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Zielona Góra za wybitne osiągnięcia naukowe. Za osiągnięcia dydaktyczne została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2014 r. Sejmik Województwa Lubuskiego przyznał prof. M. Zielińskiej „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

 

Serdecznie gratulujemy nominacji.

    

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT