Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. n. med. Maciej Salagierski z Collegium Medicum profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

10 października 2022 r. 

prof. Maciej Salagierski.jpg

Prof. Maciej Salagierski. Fot. Daria Legieta.

Właśnie dotarła do nas wiadomość, że decyzją z 5 września 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, nadał dr. hab. n. med. Maciejowi Salagierskiemu, prof. UZ z Katedry Urologii i Onkologii Urologicznej Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczneObecnie w Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego pracuje  23 profesorów tytularnych.
 


Prof. M. Salagierski ukończył studia z wyróżnieniem w 2003 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2008 r. otrzymał tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem na podstawie rozprawy doktorskiej Apoptosis of prostate cancer cells induced by α1-adrenoceptor antagonist doxazosin. Involvement of PI3K pathway. W 2012 r. uzyskał specjalizację z urologii /Fellow of the European Board of Urology/. W latach 2013-2016 pracował w Wielkiej Brytanii na Oddziale Urologii w KCH East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust. Od 2017 r. jest kierownikiem Katedry Urologii i Onkologii Urologicznej Collegium Medicum UZ w Zielonej Górze. Szczególnie interesuje się urologią onkologiczną, rakiem gruczołu krokowego. Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymał za badania naukowe prowadzone m. in. w Nijmegen Centre for Molecular Life Science w Holandii, nad molekularnymi markerami raka gruczołu krokowego.
 

Informacje bibliometryczne:
 

• Suma punktów MNiSW za publikacje naukowe w czasopismach wynosi 2 350, w tym po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego 1 864;


• Sumaryczny impact factor prac wynosi 118,689 w tym po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego 78,101;

• Łącznie 364 cytowań (bez autocytowań: 360), indeks Hirscha wynosi 10, (źródło: Web of Science), , w tym po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego 116 cytowań (bez autocytowań 114), indeks Hirscha wynosi 6.
 

·   2017 - do chwili obecnej- Katedra Urologii i Onkologii Urologicznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski, od 2018 r.- kierownik Katedry; 


· 2013-2016 - Urology Department, East Kent Hospitals University Foundation Trust;


· 2009-2013 - I Klinika Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, asystent;


· 2008-2009 - Nijmegen Centre for Molecular Life Science (NCMLS), Holandia – roczne stypendium naukowe Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) ”New targets for molecular diagnostic of Prostate Cancer”; do prowadzenia badań nad rakiem gruczołu krokowego wybrany w drodze międzynarodowego konkursu;


· 2004-2008 - studia doktoranckie w I Klinice Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zakończone nadaniem stopnia doktora nauk medycznych z wyróżnieniem; 


· 2006-2007 - Zakład Patologii, Uniwersytet w Birmingham, Wielka Brytania – realizacja projektu badawczego „Apoptosis of prostate cancer cells induced  by α1-adrenoceptor antagonist doxazosin. Involvement of PI3K pathway”;


· 2005 - Imperial College, Londyn, Wielka Brytania - staż naukowy w Zakładzie Patologii Nowotworów;


· 2004 - Instytut Montsouris, Paryż, Francja - staż w Oddziale Urologii.
 

Serdecznie gratulujemy nominacji :). 


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT