Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr Kamil Kleszczyński z Instytutu Filozofii UZ laureatem nagrody poznańskiego oddziału PAN

30 czerwca 2021 r.

PAN -  Kleszczyński K..jpg

Wszyscy tegoroczni laureaci nagród Oddziału PAN w Poznaniu – pierwszy z lewej dr K. Kleszczyński oraz prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, wiceprezes PAN (drugi rząd, pierwszy od lewej) i prof. dr Jan Marek Świtoński, prezes Oddziału PAN w Poznaniu (pierwszy od prawej). Fot. Roman Sapeńko

Została rozstrzygnięta IX edycja konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą, która ukazała się w 2020 roku, a jej wiodącym autorem był doktorant. Do tegorocznej edycji zostało zgłoszonych 77 prac w 5 obszarach nauki.

 

Miło nam poinformować, że laureatem w obszarze nauk humanistycznych i społecznych został dr Kamil Kleszczyński z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego za publikację Rozgrywanie świata. Filozoficzne aspekty grywalizacji (Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2020). Dr K. Kleszczyński prowadzi zajęcia na kierunku literatura popularna i kreacje światów gier w Instytucie Filologii Polskiej. Promotorem doktoratu był dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ.

 

W uzasadnieniu czytamy, że dr K. Kleszczyński otrzymał nagrodę za: pierwsze monograficzne przedstawienie ożywionych dyskusji wokół młodej (sub)dyscypliny, powstałej na pograniczu kilku dyscyplin nauk społecznych (i nie tylko) oraz za propozycję własnej koncepcji genezy i znaczenia grywalizacji w kulturze.


Warto wspomnieć, że w I edycji tego konkursu w obszarze nauk humanistycznych i społecznych laureatem został dr Andriej Kotin z Instytutu Filologii Germańskiej UZ. W kolejnym roku laureatem w tym samym obszarze nauk został dr Wolfgang Brylla także z Instytutu Filologii Germańskiej UZ. Nagrodę otrzymał za rozprawę doktorską pt. Berlin als Raum. Hans Falladas erzählte Großstadt. Doktorat Wolfganga Brylla był pierwszym nadanym przez Uniwersytet Zielonogórski w dyscyplinie literaturoznawstwo, a rozprawa została wyróżniona przez Radę Wydziału Humanistycznego UZ. W 2015 r. do tego grona dołączyła dr Justyna Kroczak, z Instytutu Filozofii UZ za publikację Pawła Florenskiego filozofia wszechjedności
 

PAN - dyplom Kleszczyński K..jpg

Konkurs Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą, której wiodącym autorem był doktorant, ma na celu popularyzację osiągnięć badawczych młodych adeptów nauki oraz podkreślenie roli Polskiej Akademii Nauk w promocji nauki i jej szczególnej obecności w regionie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Nagrody przyznawane są raz w roku za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym przyznanie w pięciu obszarach:

- nauki humanistyczne i społeczne – w tej edycji zgłoszono 9 prac,

- nauki biologiczne i rolnicze – w tej edycji zgłoszono 21 prac, 

- nauki ścisłe i nauki o Ziemi – w tej edycji zgłoszono 17 prac,

- nauki techniczne – w tej edycji zgłoszono 22 prace, 

- nauki medyczne – w tej edycji zgłoszono 8 prac. 
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT