Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr Krzysztof Dudek z Instytutu Fizyki UZ laureatem konkursu SONATINA 5 organizowanego przez NCN

 

13 sierpnia 2021 r.

dr Krzysztof Dudek.jpg

dr Krzysztof Dudek z Instytutu Fizyki UZ, fot. arch. prywatne

Dr Krzysztof Dudek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego został laureatem konkursu SONATINA 5 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Konkurs ten jest adresowany do młodych naukowców którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Nagrodzony projekt dr Dudka ma nazwę Programowalne magneto-mechaniczne metamateriały sterowane polem magnetycznym i jest przeznaczony do realizacji na okres dwóch lat. Łączne finansowanie projektu wynosi 396 181 zł i uwzględnia między innymi staż laureata we Francji w ośrodku FEMTO-ST (CNRS).


Jednym z głównych zadań projektu jest zaprojektowanie i konstrukcja nowych typów mechanicznych metamateriałów z wkładami magnetycznymi których zachowanie może być kontrolowane poprzez zewnętrzne pole magnetyczne. Oczekuje się, że oddziaływanie odpowiednich podelementów badanych materiałów z zewnętrznym polem magnetycznym pozwoli na to aby cały układ był w stanie przejawić szereg różnych niezwykłych właściwości mechanicznych takich jak zachowanie auksetyczne i ujemna sztywność gdzie zmiana właściwości układu nie będzie wymagała jego przebudowy co jest niezwykle istotne z praktycznego punktu widzenia. Badania prowadzone w ramach tego projektu będą mieć zarówno charakter eksperymentalny jak i teoretyczny i będą wykorzystywać szereg nowoczesnych technik badawczych w tym między innymi wydruk 3D w skali mikro. Oczekuje się, że wyniki otrzymane w ramach projektu będą przydatne z punktu widzenia licznych zastosowań w tym między innymi urządzeń wykorzystywanych w medycynie.

 

Opis popularny projektu na stronie NCN::
 


Konkurs SONATINA jest skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień ten został nadany do 30 czerwca 2021 r. W jego piątej edycji młodzi badacze złożyli 160 wniosków na łączną kwotę ponad 100 mln zł. Do finansowania eksperci NCN skierowali 52 z nich o wartości prawie 34 mln zł, co oznacza, że wskaźnik sukcesu wyniósł 32,5%. Przyznane granty pokryją koszty pełnoetatowego zatrudnienia laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacji badań podstawowych i aplikacyjnych oraz trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT