Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr Rafał Wrzecionek z Instytutu Nauk Prawnych UZ ekspertem w jednym z Zespołów przy Ministrze Sprawiedliwości

15 lipca 2022 r. 

dr Rafał Wrzecionek.jpg

Dr Rafał Wrzecionek. Fot. Archiwum Instytutu Nauk Prawnych UZ.

Dr Rafał Wrzecionek – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, został zaproszony w charakterze eksperta do udziału w pracach Zespołu ds. opracowania kierunków i możliwości rozwiązań w zakresie poszerzenia katalogu czynności notarialnych.

 

Zespół ten obejmuje przedstawicieli środowisk naukowych oraz notariuszy, a głównym jego celem jest przede wszystkim nakreślenie kierunków i możliwości rozwiązań prawnych umożliwiających powierzenie notariuszom dokonywanie nowych czynności notarialnych o charakterze orzeczniczym, w szczególności w zakresie warunków dla dokonywania wpisów do księgi wieczystej.

Gratulujemy nominacji.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT