Dwa kolejne kierunki na UZ z pozytywną oceną PKA.

Informujemy, że 2 kierunki prowadzone na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego: ekonomia prowadzona na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz zarządzanie  prowadzone na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim otrzymały pozytywną ocenę programową Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W swoich uchwałach Nr Nr 28/2014 i  29/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. PKA stwierdza, że Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ spełnia wymogi kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunkach: ekonomia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz  zarzadzanie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia na obu kierunkach odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Następna ocena programowa na tych kierunkach powinna nastapić w roku akademickim 2019/2020. Poniżej zamieszczamy treść obu uchwał.

 

ZAFF130513_121.jpg

Studenci kierunku Zarządzanie podczas wykładu na temat ekologicznej oceny produktów. Zajęcia prowadzi dr inż. Joanna Zarębska. Fot. Tomasz Gawałkiewicz, ZAFF

Do pobrania

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT