Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dwóch reprezentantów WMIE UZ w Komitecie Matematyki PAN

2 lutego 2016 r.


Od 2013 r. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego posiada kategorię naukową A. Dlatego ma prawo posiadania dwóch przedstawicieli  w Komitecie Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Dnia 20 stycznia 2016 r. Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ wybrała swoich przedstawicieli do Komitetu Matematyki PAN na kadencję 2016-2019. Zostali nimi: prof. dr hab. Jerzy Motyl oraz prof. dr hab. Marian Nowak.

 

 

JMotyl-zdjecie.jpg

Archiwum prywatne prof. Jerzego Motyla.

Prof. Jerzy Motyl urodził się 14 listopada 1955 r. w Poznaniu. Studia matematyczne odbył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentem specjalności matematyka teoretyczna (1979 r.). Rozprawę doktorską obronił na Wydziale Matematyki i Fizyki UAM (1987 r.). Habilitację w dziedzinie analizy matematycznej uzyskał w 2000 r.,  również na UAM. Tytuł profesora nauk matematycznych otrzymał w sierpniu 2011 roku. 

 


W latach 1999-2005 był członkiem Senatu Politechniki Zielonogórskiej, a następnie Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Był także członkiem Komitetu Matematyki PAN w kadencji 2012-2015. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej na WMIE. 

 


Zainteresowania naukowe prof. J. Motyla obejmują teorię odwzorowań wielowartościowych, teorię sterowania deterministycznego i stochastycznego. W latach 1998 i 1999 przebywał na stypendiach Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften na Uniwersytecie w Karlsruhe (Niemcy). Współuczestniczył w pracach kształtujących początki tzw. teorii inkluzji stochastycznych, zainicjowanych niezależnie w latach 1993-1995 przez N. U. Ahmeda (Kanada), F. Hiai (Japonia) i M. Kisielewicza (UZ).

 

Od 2010 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma Discussiones Mathematicae Differential Inclusions, Control and Optimization. Jest autorem około 40 publikacji naukowych zamieszczonych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w tym 25 z tzw. listy filadelfijskiej. 

 


Żona Krystyna – absolwentka matematyki na UAM, obecnie pracuje jako zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. 

 

 

 

MNowak-zdjecie.jpg

Archiwum prywatne prof. Mariana Nowaka

Prof. dr hab. Marian Nowak jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1981 r. uzyskał stopień doktora nauk matematycznych, a w 1989 r. stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych na Wydziale Matematyki i Fizyki UAM. W 2000 r. postanowieniem Prezydenta RP, za pośrednictwem Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM  otrzymał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych.

 

 

W latach 1973-1992 pracował  w Instytucie Matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W latach 1992-2001 był zatrudniony w Instytucie Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, gdzie  pełnił funkcję dyrektora Instytutu. W okresie 1999-2001 pełnił funkcję prorektora d/s nauki i współpracy z zagranicą  WSP. Był członkiem powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej Zespołu do Spraw Utworzenia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2001 r. jest pracownikiem Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W okresie 2002-2005 pełnił funkcję prorektora d/s rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie pełni funkcję prodziekana d/s nauki i kierownika Zakładu Analizy Matematycznej. Jest członkiem senackiej komisji d/s nauki.

 

 

 

Prof. Marian  Nowak zajmuje się analizą funkcjonalną, dziedziną intensywnie rozwijaną w poznańskiej szkole matematycznej. Tematyka jego badań naukowych dotyczy głównie topologii przestrzeni funkcyjnych, teorii operatorów na przestrzeniach liniowo-topologicznych i topologicznej teorii miary. Jest autorem  96 artykułów naukowych, z których większość została opublikowana w czasopismach z listy Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska), między innymi w : Proceedings of the American Mathematical Society, Pacific Journal of Mathematics, Journal of Convex Analysis, Mathematische Nachrichten, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Topology and its Applications, Positivity, Zeitschrift fur Analysis und ihre Anwendungen, Results in Mathematics, Collectanea Mathematica, Journal of Function Spaces and Applications. Za osiągnięcia naukowe  dwukrotnie otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz kilkanaście razy nagrodę Rektora. 

 

 

Wygłaszał wykłady gościnne na wielu zagranicznych uniwersytetach, między innymi w Berlinie, Poczdamie, Dreznie, Pradze, Petersburgu, Madrycie, Pekinie, Harbinie i Kantonie.

 

 

Profesor Marian Nowak aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych na rzecz rozwoju środowiska matematycznego i promocji zielonogórskiej matematyki. Był członkiem Komitetu Organizacyjnego i Naukowego jedenastu edycji  cyklicznej międzynarodowej konferencji matematycznej Function Spaces, organizowanej wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Jagielloński i Politechnikę Wrocławską od 1989 r. Czterokrotnie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego tej konferencji oraz funkcję redaktora naczelnego Proceedings of Function Spaces, które ukazały się w wydawanym przez Uniwersytet w Barcelonie czasopiśmie Collectanea Mathematica oraz w  Banach Center  Publications

 

 

Wypromował czterech doktorów nauk matematycznych i ponad dwustu magistrów matematyki. Prowadzi wykłady i seminaria na studiach stacjonarnych i doktoranckich.

 

 

Serdecznie gratulujemy wyboru.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT