Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dziecko i nauczyciel w przedszkolu. Relacje i działania- konferencja na UZ

24 marca 2017 r.

 

konferencja_plakat_A3 - Kopia.jpg

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej i Edukacyjnej nt. Dziecko i nauczyciel w przedszkolu. Relacje i działania. Odbędzie się ona we wtorek, 28 marca br. w Bibliotece Uniwersyteckiej.


Honorowy patronat nad konferencją objęły:  Wioleta Haręźlak, Wiceprezydent Miasta Zielonej Góry  i Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty.

 

Partnerami konferencji są:

Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Misia Uszatka w Zielonej Górze,

Miejskie Przedszkole Nr 17  Chatka Puchatka w Zielonej Górze,

Przedszkole Sióstr Elżbietanek w Zielonej Górze,

Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich,

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów


 

Na prośbę Uczestników konferencji, warsztaty w zielonogórskich przedszkolach odbędą się w innym terminie. Można zgłaszać swój udział: lidia.katarynczuk.mania@gmail.com

  

 

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

9.30  Powitanie i wystąpienie  gości:

 

Dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii  i Socjologii - dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ

Zastępca Prezydenta Miasta Zielonej Góry - Wioleta Haręźlak

Lubuski Kurator Oświaty - Ewa Rawa  

 

9.45 - 12.00  Sesja plenarna

 

Środowisko przedszkolne - dylematy, badania naukowe, dyskursy, poszukiwania

Moderatorzy:

dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ,  dr hab. Ewa Kobyłecka, prof. UZ

prof. dr hab. Krystyna Ferenz,  Zabawy i zabawki dzieci w tle kultury współczesnej


dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ, Przestrzeń rodzinna twórczych dzieci


dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ, Rola nauczyciela XXI w. w rozwijaniu kompetencji i sprawności komunikacyjnych  dzieci w wieku przedszkolnym


dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ, Współpraca przedszkola
z "trudnym" rodzicem


dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, prof. UKSW, Współpraca nauczycieli przedszkola z rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju dzieci nadpobudliwych psychoruchowo - kilka uwag praktycznych


dr hab. Joanna Kruk-Lasocka, prof. DWSZ, Psychomotoryka spotkaniaw  budzeniu  otwartości na dziecko  o  trudnościach emocjonalno-społecznych
 

dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ, Praktyki "społecznie wykluczające" osoby z niepełnosprawnością intelektualną w toku  edukacji i w poedukacyjnym okresie

 

dr hab. Mirosław Kisiel, Dialog muzyczny  dziecka i nauczyciela
 w przedszkolu

 

dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. UŚ, Doświadczanie radości muzykowania przez dziecko przedszkolne a uwarunkowania realizacyjne

 

dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ, O edukacji artystycznej dzieci - wybrane wątki         

 

dr hab. Ewa Kobyłecka, prof. UZ, Możliwości wykorzystania biblioterapii w stymulowaniu rozwoju  emocjonalnego sześciolatków

 

dr Małgorzata Siemież, Bajka w życiu dziecka

 

dr Agnieszka Szymajda,  Dlaczego warto rozwijać  u dziecka zdolność do  czytania i ekspresji emocji? Refleksja z badań własnych muzykoterapeuty

 

12.00-12.30  Przerwa kawowa - Galeria Biblioteki UZ

 

Warsztaty

12.30 -14.00

Piętro I

Jak rozwijać u dziecka zdolność do czytania i ekspresji emocji poprzez arteterapię.

 

Prowadzące: dr Agnieszka Szymajda muzykoterapeuta, dr Małgorzata Siemież, arteterapeuta

 

 

Sekcja 1

Sala konferencyjna Biblioteki UZ

12.30 - 17.00

 

Przedszkole - relacje, doświadczenia, inspiracje twórcze, codzienność

Moderatorzy:

prof. dr hab. Krystyna Ferenz, dr hab. Ewa Kobyłecka, prof. UZ

dr Agnieszka Olczak, dr Anetta Soroka-Fedorczuk

 

dr Jolanta Gebreselassie, Motoryczność dziecka w wieku przedszkolnym a mowa

 

dr Amelia Golema, Edukacja muzyczna w rozwoju psycho-społecznym dziecka

 

dr Bogumiła Walak, Literatura dziecięca a rozwój intelektualno- emocjonalny

 

dr Anna Lis-Zaldivar,  Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do pełnienia ról zawodowych

 

mgr Małgorzata Wrotniewska, Przedszkole to ważny moment
w życiu dziecka

 

mgr Marzenna Kmetko, Aktywność przedszkolaków polskich
i niemieckich - z doświadczeń Przedszkola Nr  3 w Zielonej Górze

 

mgr Ewa Kuczak, Specyfika pracy przedszkola Nr 17 w Zielonej Górze

 

mgr Irmina Zielińska, Codzienna praca z  dzieckiem
z niepełnosprawnością, na przykładzie Przedszkola Sióstr Św. Elżbiety w Zielonej Górze

 

dr Ewa Kochanowska, Uwarunkowania interakcji edukacyjnych
 w przestrzeni przedszkola

 

dr Helena Ochonczenko, Dobro  dziecka - zawodowy i prawny obowiązek nauczyciela/wychowawcy

 

dr Agnieszka Olczak, Demokratyczne relacje nauczyciela
 z dzieckiem w przedszkolu

 

dr Mirosława Nyczaj-Drąg, Kim są i jak żyją współczesne dzieci?
 Z doświadczeń nauczycieli przedszkolnych

 

dr Anetta Soroka-Fedorczuk, Obraz nauczycieli przedszkolnych
w narracjach pamiętnikarskich

 

dr Krzysztof Zajdel, Postawy prozdrowotne u dzieci w wieku przedszkolnym

 

mgr Tymoteusz Ławecki, Relacje nauczyciel i dziecko w metodzie Reggio Emilia

 

mgr Klaudia Żernik, Alternatywne metody nauczania języka obcego
w przedszkolu

 

Sekcja 2

Pietro II

12.30 - 17.00

 

Dziecko i jego otoczenie terapeutyczno-artystyczne

Moderatorzy:

dr hab. Mirosław Kisiel, dr Ewa Kumik, dr Rafał Majzner, dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. KPSW

               

dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. KPSW, Interakcyjność edukacji muzycznej


dr Leokadia Wiatrowska, Etyka rozwoju a podmiotowość etyczna
 w kształtowaniu osobowości dziecka przedszkolnego


dr Rafał Majzner, Słuchanie muzyki jako obszar działalności edukacyjnej przedszkola - założenia a rzeczywistość


dr Ewa Kumik, Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do kształcenia muzycznego


mgr Dominika Machnio, Wsparcie i pomoc  dziecku z choroba przewlekłą ze strony środowiska przedszkolnego


mgr Irena Sikora-Leśna, Zabawy w teatr profilaktyką codzienności


mgr Emilia Kuligowska, O uważności  dzieci - wybrane konteksty


Daria Puhacz, Trudności wychowawcze a kompetencje nauczycieli edukacji przedszkolnej - komunikat z badań


mgr Anita Jatczak, Sukcesy w pracy nauczyciela muzyki


dr Katarzyna Kochan, Przedszkole (domowe) wszystkie dzieci kocha?


dr Anita Famuła-Jurczak, Rozwijanie osobowości  dziecka w ramach aktywności twórczej


dr Iwona Banach, Różne konteksty odmienności kobiet niepełnosprawnych w twórczości plastycznej i percepcji dziecka

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT