Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

ELA – nowe dane potwierdzają, że opłaca się studiować

12 lipca 2021 r.

 

ELA_Ekonomiczne Losy Absolwentów - grafika.png

Plakat dot. systemu ELA - Ekonomicznych Losów Absolwenta

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) uruchomił 6. edycję ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Dane pokazują, że niezależnie od daty ukończenia studiów zarobki absolwentów w kolejnych latach po dyplomie rosną, a ich wzrost jest szybszy niż średni wzrost płac w ich miejscach zamieszkania.

 

Najlepiej na rynku pracy radzą sobie absolwenci studiów informatycznych, a studia na uczelniach technicznych dają większą szansę na wyższe wynagrodzenie niż studia, które nie kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

 

Z najnowszych danych systemu ELA wynika również, że pandemia COVID-19 utrudniła absolwentom wejście na rynek pracy. Skutki te odczuli przede wszystkim absolwenci studiów I stopnia z 2019 r. Sytuacja ta powoli wraca do normy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunki studiów,  po których ukończeniu absolwenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, zarabiają powyżej średniej wynagrodzeń w swoich miejscach zamieszkania:
 

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji 7247,82 zł 

(Wydział Mechaniczny, studia II stopnia, niestacjonarne)
 

 • Elektrotechnika - 7956,94 zł

(Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, studia I stopnia, niestacjonarne)
 

 • Informatyka - 6090,12 zł

(Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, studia II stopnia niestacjonarne)
 

 • Mechanika i budowa maszyn - 6927,56 zł

(Wydział Mechaniczny, studia II stopnia, niestacjonarne)  
 

 • Informatyka - 6416,67 zł

(Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, studia I stopnia, niestacjonarne)
 

 • Mechanika i budowa maszyn - 5961,15 zł

(Wydział Mechaniczny, studia I stopnia, niestacjonarne)
 

 • Elektrotechnika - 6679,89 zł

(Wydział, Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, studia II stopnia, niestacjonarne)
 

 • Automatyka i robotyka-  5594,7 zł

(Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, studia I stopnia, niestacjonarne)
 

 • Budownictwo - 4837,39 zł

(Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, studia II stopnia, niestacjonarne)
 

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - 5070,95 zł

(Wydział Mechaniczny, studia I stopnia, niestacjonarne)
 

 •  Informatyka - 4847,44 zł

(Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, studia II stopnia, stacjonarne)
 
Zarobki absolwentów rosną


Dane systemu ELA pokazują, że niezależnie od roku ukończenia studiów zarobki absolwentów w kolejnych latach po dyplomie rosną, a ich wzrost jest szybszy niż wzrost płac w ich miejscach zamieszkania.

Dla każdego roku po ukończeniu studiów można mówić o charakterystycznych wartościach Względnego Wskaźnika Zarobków w tym okresie, bardzo podobnych dla różnych roczników absolwentów. Przykładowo, przeciętny absolwent jednolitych studiów magisterskich w pierwszym roku po dyplomie zarabia między 0,6 a 0,65 lokalnych średnich zarobków, zaś w drugim roku – między 0,7 a 0,8 średniej lokalnej, aby w piątym roku osiągnąć wartość 1,06 średnich zarobków w swoim miejscu zamieszkania. Nieznaczna tendencja wzrostowa Względnego Wskaźnika Zarobków dla kolejnych roczników da się częściowo wyjaśnić poprzez rosnący udział absolwentów zdobywających doświadczenie na rynku pracy jeszcze przed ukończeniem studiów. Zgodnie z wcześniejszymi analizami dostępnymi w ramach systemu ELA, osoby posiadające takie doświadczenie osiągają wyższe zarobki niż pozostalimówi dr hab. Mikołaj Jasiński, ekspert Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

 

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) bada aktywność zawodową absolwentów przez pięć lat od ukończenia przez nich studiów. W ubiegłym roku po raz pierwszy można było objąć monitoringiem pełnych pięć lat po dyplomie – dotyczyło to absolwentów z rocznika 2014. W tym roku do tego grona dołączyli również absolwenci z rocznika 2015. Oznacza to, że po raz pierwszy mamy możliwość porównania sytuacji absolwentów z różnych roczników przez cały pięcioletni okres objęty monitoringiem.

 

 

Źródło: https://www.gov.pl

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT