Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

EUROSTUDENT VIII: POLSKA – kolejna edycja projektu badawczego

20 maja 2022 r.

 

3_baner 960x1300.jpg

 

EUROSTUDENT VIII to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Cykliczny charakter pomiaru pozwala na uchwycenie trendów, których znajomość jest przydatna w kształtowaniu polityki publicznej w sektorach szkolnictwa wyższego. Nad metodologią badania czuwa zespół złożony z przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących, pod kierunkiem badaczy z Niemiec, Austrii i Holandii. Polska bierze udział w projekcie już po raz piąty. Dość skomplikowana, wielostopniowa metodologia, przesądza o unikatowości projektu, gwarantując trafność wyciąganych na jego podstawie wniosków. Uniwersytet Zielonogórski rownież przystąpił do tego badania.


Badanie realizowane jest metodą ankiety internetowej, a jego Wykonawcą jest niezależna agencja badawcza PBS Sp. z. o. o. (dawniej Pracownia Badań Społecznych). PBS jest jedną z najbardziej prężnych i doświadczonych agencji działających na krajowym rynku usług badawczych, prowadzącą działalność nieprzerwanie od 1990 roku. Firma gwarantuje studentom pełną dyskrecję i poufność – wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych statystyk. Rzetelność PBS potwierdzają certyfikaty organizacji branżowych.

Studenci naszej uczelni otrzymali już link do ankiety na swoje skrzynki mailowe.

 

Ze względu na dużą liczbę krajów partycypujących, raport porównawczy podsumowujący wyniki badania w Europie zostanie opublikowany wiosną 2024 roku. Raport polskojęzyczny z poprzedniej edycji badania dostępny jest na stronie::

 

 

Opracowania tematyczne oraz raporty porównawcze dostępne są na stronie::

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie badaniem objętych zostanie co najmniej 10 000 studentów. Badanie skierowane jest do studentów:
 

  • obu płci,
  • osób     studiujących     stacjonarnie     (dziennie)     oraz     niestacjonarnie     (zaocznie lub wieczorowo),
  • osób studiujących na studiach:
  • pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich lub równorzędnych),
  • drugiego stopnia (lub równorzędnych),
  • jednolitych (magisterskich lub równorzędnych),
  • osób studiujących na studiach podyplomowych,
  • na odległość (studia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

 

pasek.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT