Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ewakuacja próbna w Bibliotece Uniwersyteckiej

27 listopada 2015 r.

 

W budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przeprowadzone zostało praktyczne sprawdzenie zasad organizacji i warunków ewakuacji w przypadku zagrożenia pożarowego i terrorystycznego, zwane potocznie ewakuacją próbną.  Ewakuacja została przygotowana we współpracy z Dyrekcją Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Strażakami z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.


Scenariusz pożarowy jaki został przyjęty do realizacji zakładał kilka zdarzeń. Pierwsze zdarzenie to pożar w rozdzielni elektrycznej oraz porażenie prądem elektryka pracującego w rozdzielni. Drugim zdarzeniem było zatrucie studenta gazami pożarowymi w pomieszczeniu Regionalnego Ośrodka Informacji Normalizacyjnej i Patentowej. Natomiast trzecie to złamanie nogi przez studenta, który w pośpiechu opuszczał budynek.


W ewakuacji próbnej wzięło udział 40 strażaków, w tym strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie i Przylepie. Ich pracę nadzorował i obserwował m. in. Zastępca Miejskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, bryg. mgr inż. Maksymilian Koperski. Z ramienia UZ wśród obserwatorów znaleźli się pracownicy Obrony Cywilnej oraz Biura Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni.


Ewakuowano 20 pracowników i 10 studentów. Ewakuacja przebiegła sprawnie - wszyscy pracownicy i studenci w porę opuścili budynek. Ranni zostali wyniesieni z budynku, została im udzielona potrzebna pomoc. Ewakuację oceniam bardzo dobrze.


Ewakuacje próbne przeprowadzone są na podstawie §17 pkt 1 oraz § 17 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm. ) oraz zatwierdzonego przez JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego „Planu przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia zasad organizacji oraz warunków ewakuacji w budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego w przypadku zagrożenia pożarowego na 2015 rok”.


Od 2011 roku w obiektach Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadza się średnio 10 ewakuacji próbnych rocznie, zarówno w Budynkach Dydaktycznych jak również w Domach Studenta. Uczestnikami są pracownicy, studenci, pracownicy firm zewnętrznych wykonujący na terenie Uczelni prace zlecone oraz osoby postronne.


Przeprowadzanie tego typu ćwiczeń ma na celu wypracowanie w użytkownikach obiektów Uczelni nawyku bezpiecznego opuszczania obiektu w przypadku faktycznego zagrożenia. Na ewakuację próbną można spojrzeć z kilku stron. Pierwsza to pokazanie użytkownikom prawidłowych zachowań oraz dróg ewakuacyjnych. Druga wskazuje na obowiązki jakie spoczywają na pracownikach zarówno dydaktycznych jak i pracownikach obsługi. Trzecia, i tak naprawdę najważniejsza, pozwala na „wychwycenie” błędów, a dzięki temu wprowadzenie zmian, które usprawnią i poprawią procedury obowiązujące w naszej Uczelni.


 

fot. K. Adamczewski

 

KAZ_4577.jpg KAZ_4588.jpg KAZ_4589.jpg
KAZ_4597.jpg KAZ_4599.jpg KAZ_4606.jpg
KAZ_4607.jpg KAZ_4609.jpg KAZ_4572.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT