Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ewaluacja procesu kształcenia

23.10.2014 r.

 

Do 31 października br. można wypełnić ankiety w ramach kolejnej ewaluacji procesu kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim.
 

Ocena procesu kształcenia obejmuje min.:
 

- ocenę przedmiotu/modułu, dokonywaną po jego zakończeniu przez studentów i doktorantów - Badanie ma na celu monitorowanie jakości prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim zajęć dydaktycznych. Informacja zwrotna ze strony uczestników umożliwia wykrycie mocnych i słabych stron procesu nauczania oraz zarządzanie ofertą dydaktyczną .

- ocenę prowadzących zajęcia, dokonywana przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć – studencka ocena osób prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich.

- ocenę zadowolenia z warunków studiowania , dokonywana przez studentów i doktorantów w ostatnim roku kształcenia.


Studenci uzyskują do nich dostęp poprzez:

 a. logowanie do sytemu – w przypadku ankiety oceny przedmiotu i ankiety oceny zadowolenia z warunków studiowania; narzędzia udostępniono w systemie Dziekanat.

b. logowanie przy użyciu losowo wybranego tokenu – w przypadku ankiety oceny prowadzącego zajęcia. Informacja o tokenach w Dziekanacie wydziału. Ankieta dostępna na stronie::


Raporty z ewaluacji przedmiotów, oceny prowadzącego i zadowolenia z warunków studiowania, opracowane przez Lubuski Ośrodek Badań Społecznych, publikujemy  na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 

Ankieta - poprawiona.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT