„Formy ochrony przyrody Zielonej Góry” – przewodnik, który warto mieć!

Formy ochrony przyrody.jpg

4 kwietnia 2018 r.

 

 

Dnia 1 stycznia 2015 r. miasto Zielona Góra połączyło się z gminą wiejską Zielona Góra. W granicach nowopowstałej aglomeracji znalazło się wiele ciekawych obiektów przyrodniczych – 61 pomników przyrody, 3 obszary chronionego krajobrazu, 9 użytków ekologicznych, 1 rezerwat, 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i 4 obszary Natura 2000. Doktoranci i pracownicy Katedry Ochrony Przyrody Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego przygotowali o nich przewodnik pt. „Formy ochrony przyrody Zielonej Góry".

 


Znajdują się w nim opisy przyrodnicze wszystkich „zielonych” obiektów znajdujących się w nowych granicach miasta. Każdy z nich wzbogacony jest o zdjęcia, mapę i wskazówki dojazdu. Taki układ treści oraz kieszonkowy format książki mają zachęcić czytelników do wyjścia „w teren” i osobistego zapoznania się z piękną przyrodą naszego miasta. Autorzy zachęcają do zdobycia ”Zielonej korony Zielonej Góry”, czyli odwiedzenia wszystkich obiektów. Jest to doskonały pomysł na aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

 


Kolejnym celem jaki m.in. przyświecał autorom tego wydawnictwa, jest zachęcenie wszystkich zainteresowanych do wstąpienia w szeregi Ligi Ochrony Przyrody.

 

 

Przewodnik jest bezpłatny i można go otrzymać w siedzibie Zielonogórskiego Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody (Dom Studencki nr 1 „Rzepicha”) przy ul. Podgórnej 50b, pokój 100.

 

 

Więcej informacji można uzyskać na miejscu pod wskazanym adresem lub drogą elektroniczną lop.zgora@onet.eu .

 


Dla członków Ligi Ochrony Przyrody przygotowano więcej nieodpłatnych materiałów opisujących naturalne bogactwo naszego miasta i regionu!

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT