Forum Przemysłów Kreatywnych na UZ

FPK_napisyidata.jpg

10 listopada 2016 r. 

 


W dniach 16 i 17 listopada br. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się Forum Przemysłów Kreatywnych organizowane przez Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ, Urząd Miasta Zielona Góra, Fundację Centrum Przemysłów Kreatywnych „ArtCloud” oraz Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Forum jest kolejnym z cyklu spotkań poświęconych innowacji i kreatywności w biznesie, które odbędą się w Zielonej Górze. Po raz pierwszy w województwie lubuskim naukowcy, przedsiębiorcy i artyści spotkają się pod jednym dachem. Hasłem przewodnim tegorocznego Forum jest „Gospodarka a kreatywność w cyfrowych czasach”. Organizatorzy będą rozmawiać z uczestnikami przedsięwzięcia o tym, jak w najbliższych latach mogą i powinny rozwijać się organizacje i przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorze kreatywnym oraz przedyskutować problemy i wyzwania, które przed nimi stają.

 


W ramach dwudniowego Forum nie zabraknie prezentacji i przykładów rozwijających się przedsiębiorstw – zarówno tych już sprawnie działających, które mogą pochwalić się zdobyciem rynku – jak i nowo powstałych. Podczas paneli dyskusyjnych i prezentacji drugiego dnia Forum praktyczne omówienie zagadnień związanych z działaniem organizacji i przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze CCI, wspólne i kreatywne poszukiwanie pomysłów na promowanie usług i towarów kreatywnych.

 


Udział w Forum jest bezpłatny.

 

Forum jest skierowane do: korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw działających w dziedzinie ICT, mediów cyfrowych, gier wideo; artystów, projektantów i twórców zainteresowanych nowoczesnymi technologiami; instytucji badawczych zajmujących się problematyką biznesu, branżą twórczą oraz nowoczesną gospodarką; instytucji naukowych zajmujących się mediami cyfrowymi i ICT; dostawców systemów i rozwiązań multimedialnych, sprzętu i oprogramowania, usług online. Forum jest miejscem wymiany opinii i doświadczeń, a także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów.

 

Jego przewodniczącym jest dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski). Komitet naukowy Forum tworzą:  prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz (UZ); dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ; dr Sławomir Kotylak (UZ); dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ; dr Anna Łoś-Tomiak (UZ); dr Janina Jędrzejczak-Gas (UZ); dr Piotr Czech (UZ); dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ; dr hab. inż. Paweł Węgrzyn (Uniwersytet Jagielloński); dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW;  dr Jan Stasieńko (Dolnośląska Szkoła Wyższa); dr hab. Jacek Buko, prof. US (Uniwersytet Szczeciński); dr hab. Mieczysław Morawski, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu); dr Warren Viant (Hull University, Wlk. Brytania) oraz dr inż. Tomasz Zawadzki (Girne American University, Cypr).

 

 

Szczegółowe informacje o Forum znajdują się na stronie: http://www.fpk.uz.zgora.pl .

 

E-mail: fpk@uz.zgora.pl

 

Zapraszamy także na:


https://www.facebook.com/FPK2016/
 

https://twitter.com/FPK_2016

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT