Fotowoltaika, elektromobilność, magazynowanie energii – w kierunku nowej polityki energetycznej - konferencja naukowo - szkoleniowa

 

 

23 kwietnia 2019 r.

 

 

 

Fotowoltaika, elektromobilność, magazynowanie energii – w kierunku nowej polityki energetycznej
 

Konferencja naukowo - szkoleniowa

29-31 maja 2019 r., Poznań


 

Fundacja na rzecz Czystej Energii operator naukowych konferencji eksponujących problematykę bezpieczeństwa energetycznego, ma zaszczyt zaprosić na VIII Konferencję Naukowo - Szkoleniową „Fotowoltaika, elektromobilność, magazynowanie energii – w kierunku nowej polityki energetycznej” Konferencja ta będzie poświęcona problematyce dobrych praktyk przy wykonywaniu i projektowaniu instalacji fotowoltaicznych oraz kierunku zmian polskiej energetyki odnawialnej w kontekście zmian prawa.

Organizatorami Konferencji są jednostki badawcze: Instytut Elektroenergetyki (Politechnika Poznańska), Pracownia Polityki Energetycznej i Bezpieczeństwa - (Uniwersytet Zielonogórski), Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).


Konferencja obejmuje, w zakresie wskazanym tematem, zagadnienia: techniczne, zagadnienia związane z magazynowaniem energii, prawne oraz społeczne.

Zakres tematyczny konferencji koncentruje się wokół szeregu zagadnień w odniesieniu:    
(pełną agendę można znaleźć na fundacjaenergia.pl)


Dzień 1 oraz 2

 • Instalacje fotowoltaiczne - PN-EN 62446,
 • Prawidłowe wykonanie instalacji fotowoltaicznych,
 • Oznakowanie, pomiary i odbiór instalacji fotowoltaicznych,
 • Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych,
 • Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa,
 • Prezentacja rozwiązań technicznych ochrony przepięciowej i odgromowej,
 • Magazynowanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych,
 • Sposoby magazynowania energii elektrycznej – rozwiązania techniczne.

Wycieczka fakultatywna do Fabryki autobusów „Solaris”

Bankiet - kolacjaDzień 3

 • Panel ekonomiczno-społeczny,
 • Panel logistyczny
 • Panel polityczno – prawny
 • Panel środowiskowy
 • Panel techniczny
 • Panel bezpieczeństwo i obronność
 • Panel bezpieczeństwo cybernetyczne
 • Panel Odnawialne Źródła Energii

 

Spotkanie odbędzie na WNPiD UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89A, 61-614 Poznań


Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.fundacjaenergia.pl


Karty prosimy przesyłać na adres:

Fundacja na rzecz Czystej Energii
ul. Południowa 17
62-052 Komorniki
z dopiskiem „konferencja 2019”
lub na adres e-mail: biuro@fundacjaenergia.pl


UWAGA: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!


Przyjęcie zgłoszenia na konferencję nastąpi po nadesłaniu formularza zgłoszeniowego oraz uiszczeniu opłaty konferencyjnej.


Koszty uczestnictwa:

 • Pełna opłata konferencyjna - 399 zł brutto, jest to pełna opłata z publikacją w monografii; opłata dla doktorantów - 350 zł;
 • Pełna opłata konferencyjna dla tematyki fotowoltaika, elektromobilność, magazyny energii – 359 zł brutto, jest to pełna opłata z publikacją w monografii; opłata dla doktorantów - 315 zł;
 • Opłata za publikację w monografii, bez udziału w Konferencji - 200 zł;
 • Opłata za publikację w monografii dla doktorantów, bez udziału w Konferencji  - 150 zł;
 • Opłata za uczestnictwo bez publikacji - 150 zł za dzień;
 • Wycieczka fakultatywna do fabryki SOLARIS połączona z oprowadzeniem po obiekcie - 30 zł;
 • Opłata konferencyjna dla firm określana indywidualnie.

 

e-mail: konferencje@fundacjaenergia.pl,   tel. +48 502 214 500

 

Wpłaty na konto: 29109013620000000133809899 Prosimy o adnotacje monografia „Fotowoltaika, elektromobilność, magazynowanie energii – w kierunku nowej polityki energetycznej” Fundacja na rzecz Czystej Energii ul. Południowa 17, Chomęcice 62-052 Komorniki KRS 0000460112 REGON 302421050 NIP 777-323-15-21

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT