Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY ogłosiła wyniki Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich

10 grudnia 2020 r. 

Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY ogłosiła wyniki Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich (European Ranking of Engineering Programs), w skrócie EngiRank http://engirank.eu/wp-content/uploads/2020/12/Engi-Rank-2020-12-09.pdf  .


Jest to pilotażowa wersja rankingu, który jako pierwszy w tym obszarze nie jest „wyciągiem” z ogólnego rankingu szkół wyższych, lecz opiera się na wskaźnikach ważnych dla edukacji inżynierskiej, mającej na celu kształcenie kompetentnych i kreatywnych inżynierów świadomych skutków społecznych swoich działań. Ranking obejmuje uczelnie i programy inżynierskie w uczelniach 13 krajów tzw. Nowej Europy, czyli tych, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku i później (Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia , Chorwacja).


W rankingu głównym sklasyfikowano 81 uczelni technicznych. Najlepsze okazały się polskie uczelnie - Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Uniwersytet Zielonogórski, który ze względu na swoją strukturę klasyfikowany jest również w rankingach uczelni technicznych, znalazł się na 42. pozycji (16. wśród 27 klasyfikowanych polskich uczelni technicznych). Kryteria i wskaźniki, według których oceniano uczelnie, to: skuteczność badań, innowacyjność, jakość nauczania i umiędzynarodowienie.


Równolegle z rankingiem głównym opracowano również 7 rankingów w głównych dyscyplinach wchodzących w skład obszaru „Engineering & Technology” (rankingi by subject). Tutaj liczba uczelni klasyfikowanych w rankingach jest dużo większa, bo dyscypliny z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych są również na uniwersytetach tzw. klasycznych czy w akademiach. 


Uniwersytet Zielonogórski został sklasyfikowany w pięciu dyscyplinach:

• Electrical, Electronic & Information Engineering - inżynieria elektryczna, elektroniczna i informacyjna (UZ – 13. miejsce/101 uczelni),

• Materials Engineering – inżynieria materiałowa (UZ – 44. miejsce /139 uczelni),

• Mechanical Engineering – inżynieria mechaniczna (UZ – 38. miejsce/106 uczelni),

• Civil Enginering - inżynieria lądowa (UZ – 25. miejsce/47 uczelni),

• Chemical Enginering – inżynieria chemiczna (UZ – 54. miejsce/117 uczelni). 

WIEA_marek_lalko-8058.jpg WbudŚrodowiska.jpg w sumie nie wiem gdzie to_9292r.jpg
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ. Fot. Marek Lalko. Wydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska. Fot. Mamert Janion. Wydział Mechaniczny. Fot. Mamert Janion.

Ranking został zainicjowany i zrealizowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Głównym partnerem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), będąca w Polsce narodową agencją programu Erasmus+, a partnerem wspierającym IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence – międzynarodowa organizacja twórców i analityków rankingów akademickich. Istotnego wsparcia w przygotowaniu rankingu udzieliła firma Elsevier.
 

Od wielu lat Fundacja „Perspektywy” prowadzi rankingi edukacyjne. Od ponad 20 lat publikuje Ranking Szkół Wyższych w Polsce, a także rankingi liceów, techników i programów MBA. Uczestniczy też aktywnie w działaniach IREG Observatory na rzecz poprawy jakości rankingów na świecie.
 

Misją Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich jest wypełnienie luki w zakresie aktualnej i wiarygodnej informacji o studiach technicznych w Europie - powiedział Waldemar Siwiński, inicjator i szef projektu EngiRank, prezes „Perspektyw”. - Mam nadzieję, że doświadczenie zebrane przy opracowaniu EngiRank oraz bliższa współpraca z przemysłem, pozwoli nam w niedalekiej przyszłości zrealizować ambitny projekt, jakim będzie przygotowanie rankingu studiów inżynierskich we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
 

Dzięki EngiRank studenci uczestniczący w wymianie w ramach programu Erasmus+ będą mieli możliwość lepszego, bazującego na faktach, wyboru uczelni na której chcą pogłębiać wiedzę w interesującej ich dyscyplinie inżynierskiej - podkreśla Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE.

 

Istotną rolę w przygotowaniu EngiRank odegrała Międzynarodowa Rada Programowa projektu, w skład której – obok profesorów z Belgii, Francji, Niemiec, Czech, Estonii, Polski, Węgier i Rumunii – wchodzą także przedstawiciele europejskich organizacji inżynierskich. Kierownikiem naukowym EngiRanku jest prof. Tomasz Kuszewski. Prace nad rankingiem poprzedziły międzynarodowe seminaria z udziałem przedstawicieli przemysłu (Airbus, Rosatom), jakie w Bremie, Moskwie i Warszawie zorganizował IREG Observatory.

 

Dane do rankingu pochodzą z bazy Scopus, Europejskiego Urzędu Patentowego PATSTAT, programu Horizon2020, organizacji akredytujących studia inżynierskie (ABET, ENAEE, RIBA i inne) oraz baz Erasmus+.

 

Strona rankingu: http://www.EngiRank.eu

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT