Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki UZ zaprasza na wystawę prof. Stanisława Wieczorka ŻARTOGRAFY I KOLORY

23 września 2021 r.

S. Wieczorek 3.JPG

Fot. Marek Lalko

Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Wiśniowej 10 zaprasza do obejrzenia wystawy ŻARTOGRAFY I KOLORY prof. Stanisława Wieczorka reprezentującego warszawskie środowisko artystyczne. Prace zostały wykonane w technice druku cyfrowego. Kuratorem wystawy jest dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany. Wystawa ŻARTOGRAFY I KOLORY została wpisana do kalendarza obchodów jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego i towarzyszy 30-leciu Instytutu Sztuk Wizualnych.

Będzie otwarta do 5 listopada, można ją oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. 


Serdecznie zapraszamy.Prof. Stanisław Wieczorek

Profesor emeritus Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie pełni funkcję wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Urodzony 16 października 1943 roku w Ujejsce, wówczas powiat Będzin, województwo katowickie (obecnie powiat Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie – dopisek mój. et). W 1962 r. zdał maturę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. Studia 1962-1968 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w 1969 r. w Pracowni Wystaw i Targów prof. Kazimierza Nity na Wydziale Architektury Wnętrz. 


Od października 1969 r. zatrudniony na stanowisku asystenta stażysty w pracowni malarstwa i rysunku prof. Eugeniusza Markowskiego dla studentów I i II roku z Wydziału Grafiki. Od 1 października 1970, zatrudniony w tej pracowni na pełnym etacie. Od 1976 r. prowadził zajęcia z rysunku w pracowni  prof. Eugeniusza Markowskiego, samodzielnie pracownię Geometrii Przestrzeni, przemianowanej od 1 października 1981 r. na pracownię Geometrii i Kompozycji z autorskim programem dla studentów I i II roku wydziału ASP w Warszawie. W 2001 r. organizuje przy Wydziale Grafiki międzywydziałową pracownię dyplomującą Multimedialnej Kreacji Artystycznej . 


W latach dziewięćdziesiątych minionego wieku inicjuje i współorganizuje niestacjonarne studia licencjackie i magisterskie o specjalności projektowanie graficzne, a później studia licencjackie i magisterskie na unikatowym kierunku Sztuka Mediów. Jest pomysłodawcą i współautorem tego kierunku, który był podstawą powołania w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie nowego Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii. W 2005 r. tworzy Instytut Sztuki Mediów, którego jest dyrektorem. W uczelni przechodzi drogę awansową od asystenta do belwederskiego profesora nadzwyczajnego (1990 r.) i profesora zwyczajnego (1996 r.). 


W uczelni pełnił wiele funkcji powierzonych mu przez władze uczelni – wielokrotnie był członkiem Senatu, na Wydziale Grafiki pełnił funkcje kierownika katedry, prodziekana i dziekana. Jest pomysłodawcą wprowadzenia na uczelni obyczaju nadawania wybitnym osobistościom tytułów doktora honoris causa. Był promotorem doktoratów Y. Kameury, U. Eco i A. Wajdy. Był promotorem i recenzentem wielu doktoratów, habilitacji i przewodów profesorskich. Pełnił funkcję przewodniczącego obchodów stulecia ASP 1904-2004, w znaczący sposób przyczynił się do uzyskania przez uczelnię lokalizacji przy ul. Spokojnej 15 w Warszawie. 


Za pracę na rzecz uczelni był wielokrotnie nagradzany przez władze państwowe i uczelniane. W latach 1984-1987 wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Grafików Projektantów, a w latach 1987-1997 prezes tej organizacji. W latach 1983-1993 pełnił funkcję dyrektora artystycznego dwumiesięcznika „Projekt”. W latach 1972-2016 był członkiem komitetu organizacyjnego i Rady Programowej Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. W latach 1993-2016 był jurorem stałego miesięcznika konkursu grafiki warsztatowej „Grafika Warszawska”. Od  2000 roku członek jury konkursu na najlepszą książkę roku, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Od 2002 roku pełnił funkcję przewodniczącego kapituły plastycznej Nagrody Samorządu Mazowsza im. C. K. Norwida; był także członkiem jury konkursu na Prasową Okładkę Roku Grand Front; przewodniczącym  jury konkursu Urzędu Patentowego RP na plakat o ochronie własności intelektualnej. Wieloletnim kuratorem i jurorem Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuki – Miasto Gwiazd oraz ogólnopolskiego pleneru rysunkowo-malarskiego w Kazimierzu Biskupim. W latach 2008-2018 prowadził wykłady w Instytucie Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. Był współorganizatorem i przewodniczącym jury Międzynarodowego corocznego przeglądu kalendarzy VIDICAL (25 edycji) w Muzeum Plakatu w Wilanowie. Od 2001 roku pełnił funkcje Kuratora Galerii Oranżeria w Pałacu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie. 


Posiada bogaty dorobek artystyczny w takich dziedzinach jak: plakat, projektowanie graficzne, grafika warsztatowa, wystawiennictwo, a także malarstwo i rysunek. Jest laureatem wielu nagród w konkursach krajowych i zagranicznych, jego prace były wystawiane na pokazach indywidualnych i zbiorowych w wielu miejscach w Polsce i poza jej granicami. Posiada srebrną i złotą Glorię Artist; Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski. Polska Akademia Nauk odznaczyła go Medalem prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Odznaczony honorową odznaką „Zasłużony dla wynalazczości”. Jest laureatem Nagrody 100-lecia Zaiks-u. Otrzymał Srebrną Laskę z Różą Czerwoną przyznaną przez Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczestnik aukcji charytatywnych ASP. Posiada tytuł Profesora Honorowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jest honorowym obywatelem gminy Jabłonna.


Credo:

Celem moich poszukiwań artystycznych jest znalezienie uniwersalnego znaku lub znaków, które potrafią w zwięzłej formie zawrzeć bogactwo przyrody. Sądzę, że dowolny ślad mający symbolizować chmurę, stworzony w wyobraźni, zestawiony ze stałym elementem pejzażu (rzeka, łąka, las) będzie stwarzał u odbiorcy wrażenie prawdziwości. Nie musi on mieć wartości artystycznej, ale będzie spełniał warunki takie, jakich wymaga obraz przedstawiający pejzaż.


                                                                                                   Stanisław Wieczorek


 

S. Wieczorek 1.JPG S. Wieczorek 2.JPG S. Wieczorek 4.JPG
Fot. Marek Lalko

 

.

 

pasek - patronat honorowy_02.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT