Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Gościnne wykłady dr Jonasa Čiurlionisa z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Wileńskiego na UZ

19 kwietnia 2022 r.

dr z Wilna lICEALNA.jpg

Dr Jonas Čiurlionis przed budynkiem rektoratu UZ. Fot. archiwum Instytutu Filozofii UZ.

W pierwszym tygodniu kwietnia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, w ramach programu Erasmus+, gościł dr Jonas Čiurlionis z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Wileńskiego. Dr J. Čiurlionis specjalizuje się w zagadnieniach historii i filozofii nauki oraz historii filozofii, stąd w historycznym rozwoju nauk ścisłych poszukuje filozoficznych, matematycznych podstaw. Gość z Wilna przeprowadził na Uniwersytecie Zielonogórskim zajęcia na różnych wydziałach, dla studentów różnych poziomów.
 

Pobyt dra J. Čiurlionisa został zainaugurowany wykładem na seminarium Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ i nosił tytuł Mathematical Principles of Harmony. Zaprezentowane w nim treści dotyczyły rozwoju muzyki, matematyki oraz astrologii, z naciskiem na nierozłączne ich traktowanie w myśli filozoficznej Grecji oraz w jej późniejszej, późnoantycznej, średniowiecznej i wczesnonowożytnej recepcji.
 

W ramach kursu historii filozofii starożytnej dr J. Čiurlionis przeprowadził zajęcia dla studentów filozofii oraz coachingu i doradztwa filozoficznego. Podczas zajęć omówione zostały teorie filozofów presokratyków, ze szczególnym uwzględnieniem Heraklita z Efezu i jego wpływu na kształt starożytnej koncepcji zdrowia i medycyny w ogóle. Kolejny wykład, poświęcony zasadniczo teorii czterech elementów w filozofii Arystotelesa, jego rozumieniu zmiany i ruchu oraz ich związkom ze starożytnymi koncepcjami harmonii, został wygłoszony dla studentów fizyki, w ramach kursu filozofii przyrody. Wykład był też w zamierzeniu prelegenta zachętą dla studentów do zapoznania się z historią ich własnej dziedziny studiów oraz z jej związkami z filozofią. Dr J. Čiurlionis szczególnie akcentował potencjał myślenia Arystotelesowskiego, który przez stulecia wpływał na badania przyrodnicze, choć z dzisiejszego punktu widzenia nie zawsze jego wpływ jest oceniany pozytywnie.
 

Oprócz zaplanowanych wykładów gość z Wilna miał również okazję zwiedzić nieco Zieloną Górę i w bardziej kameralnym towarzystwie kontynuować filozoficzne debaty. Ostatnim ważnym punktem jego wizyty na Uniwersytecie Zielonogórskim było spotkanie w ramach seminarium doktoranckiego z mgrem Adrianem Haburą, w którego pracach nad rozprawą doktorską dr J. Čiurlionis pełni rolę promotora pomocniczego. Dr J. Čiurlionis jest bowiem współpracownikiem zespołu badawczego Ancient Philosophy Reception (AΦR). Dodajmy też, że jest pierwszym zagranicznym promotorem dysertacji doktorskiej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ. Nie można nie wspomnieć i o tym fakcie, że dr Jonas Čiurlionis, wykładowca akademicki, filozof i badacz historii filozofii, łączy pasję naukową z pełną sukcesów karierą w zespole grającym progresywny rock (The Skys), w którym przekuwa teoretyczną znajomość starożytnych zasad harmonii w muzyczną praktykę.
 

Na koniec trzeba dodać, że umowa współpracy w ramach programu Erasmus+ między Uniwersytetem Wileńskim i Uniwersytetem Zielonogórskim w dziedzinie filozofii i etyki już od lat przynosi dobre efekty, pozwalając na wyjazdy filozofów z UZ, studentów i pracowników, do najważniejszego uniwersytetu tego bliskiego nam, sąsiedniego kraju. Przyjazd dra J. Čiurlionisa do Zielonej Góry i jego zajęcia dla studentów zdają się szczęśliwie zwiastować postpandemiczne odrodzenie normalnych, międzynarodowych kontaktów naukowych, których wszystkie uniwersytety i dziedziny nauki potrzebują jak tlenu, aby w pełni funkcjonować w światowym krwiobiegu nauki.

 

                                                                                                                           AH, TM

                                                                                                                         

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT