Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

GRANT NCN i stypendium Fundacji M. Mochnackiego dla mgr Kamili Gieby z UZ

30 listopada 2015 r.

 

Kamila Gieba.jpg

Wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu PRELUDIUM (na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające tytułu doktora) ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie znalazła się nasza studentka literaturoznawstwa, mgr Kamila Gieba, która otrzymała dofinansowanie na projekt pt. Lubska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu.


Równocześnie mgr Kamila Gieba została laureatką ogólnopolskiego konkursu Fundacji im. Maurycego Mochnackiego w Krakowie na stypendium im. Anny Stadnickiej dla doktorantów z otwartym przewodem doktorskim, zajmujących się polską literaturą i kulturą.
 

Pani mgr Kamila Gieba jest doktorantką w Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną przy Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej UZ. Studiuje na czwartym roku literaturoznawstwa. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą narracjom przesiedleńczym na Ziemi Lubuskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak.

 

 

Autorka licznych publikacji w monografiach zbiorowych oraz czasopismach naukowych, m.in. w „Świecie Tekstów”, „Kontekstach Kultury”, „Przestrzeniach Teorii”, „Tekstach Drugich”. Laureatka XII edycji konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską (2013). Członek zespołu badawczego realizującego projekt grantowy „Regionalizm w badaniach literackich: tradycje i nowe orientacje” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Sekretarz naukowej serii wydawniczej „Historia Literatury Pogranicza”.

 

W tegorocznym konkursie preludium do NCN napłynęło 1427 projektów, projekt mgr Gieby znalazł się wśród ośmiu wyróżnionych w panelu HS_2 „Kultura i twórczość kulturowa” i uzyskał finansowanie w kwocie 54 600 zł.

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT