I Forum Nauczycieli Dzieci/Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi na UZ

17 kwietnia 2018 r.

 

wpps-baner.png

 

Zakład Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na I Forum Nauczycieli Dzieci/Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Forum odbędzie się w sobotę, 21 kwietnia 2018 r. na Kampusie B przy al. al. Wojska Polskiego 69, w budynku głównym (A-16) w auli C. Początek o godz. 10.00.
 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli:  Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, Dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ.

 

 

Idea Forum

W związku z upowszechnianiem idei edukacji włączającej oraz zwiększającej się
liczby wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach oświatowych widzimy potrzebę zaproponowania nauczycielom edukacyjnej formuły konferencji. W Forum mogą uczestniczyć nauczyciele przedszkoli i szkół kształcenia specjalnego, integracyjnego oraz włączającego, nauczyciele akademiccy oraz inni pracownicy oświaty zainteresowani problematyką edukacji dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ideą Forum jest bliski związek z praktyką pedagogiczną. Dlatego proponujemy wystąpienia prelegentów oraz warsztaty tematyczne ukierunkowane na doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli umożliwiających pracę z wychowankami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Liczymy na to, że Forum będzie miejscem dzielenia się wiedzą, upowszechniania dobrych praktyk oraz formułowania problemów do wspólnego rozwiązania na kolejnych spotkaniach. 

 

 

Komitet Programowy Forum Nauczycieli Dzieci/Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

 

dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) – przewodniczący

mgr Jolanta Cyrankowska (Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Zielonej Górze)

mgr Lidia Dubniewska (Zespół Edukacyjny Nr 9 w Zielonej Górze)

mgr Marzenna Hozakowska (Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze)

mgr Ewa Kuczak (Miejskie Przedszkole Nr 17 w Zielonej Górze)

mgr Jolanta Lipińska (Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.)

mgr Elżbieta Nowak (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze)

mgr Anna Włodarczak (Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Delegatura w Zielonej Górze)

 

Komitet Organizacyjny Forum Nauczycieli Dzieci/Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

 

mgr Mirosława Kanar (Uniwersytet Zielonogórski)

mgr Regina Korzeniowska (Uniwersytet Zielonogórski)

mgr Katarzyna Stein-Szała (Uniwersytet Zielonogórski)

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT