Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

I Forum pedagogów opiekuńczo-wychowawczych. Rodzinny survival 2022

17 maja 2022 r. 

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję edukacyjno-naukową, która odbędzie się 25 maja 2022 r. (w formule hybrydowej). Obrady stacjonarne odbędą się w bud. A-16, na Kampusie B przy al. Woj. Polskiego 69 w auli C.


Komitet Naukowy konferencji:

dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ – przewodnicząca;

dr Krzysztof Zajdel, UZ – sekretarz;

członkowie:

prof. dr hab. Józefa Bałachowicz – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;

dr hab. Urszula Gruca-Miąsik, prof. UR;

dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL;

dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW;

dr Małgorzata Prokosz – Uniwersytet Wrocławski;

dr Elżbieta Turska – Uniwersytet Zielonogórski;

dr Lidia Wawryk – Uniwersytet Zielonogórski;

dr Krzysztof Zajdel – Uniwersytet Zielonogórski;

dr Natalia Harewska – Uniwersytet Zielonogórski.


Komitet Organizacyjny konferencji:

dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ – przewodnicząca;

dr Elżbieta Turska, UZ– sekretarz;

dr Natalia Harewska, UZ– sekretarz;

członkowie:

dr Krzysztof Zajdel – Uniwersytet Zielonogórski;

mgr Ewa Nowakowska – Uniwersytet Zielonogórski;

mgr Paweł Zapeński – Uniwersytet Zielonogórski;

Joanna Nowak – Uniwersytet Zielonogórski.

 


Do głównych celów konferencji należy:

• podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych w zakresie pracy pedagogicznej z rodzicami, rodzinami;

• wymiana doświadczeń związanych z kształceniem na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka;

• integracja kadry naukowej, studentów i interesariuszy zewnętrznych związanych z kształceniem na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka;

• popularyzacja wyników badań z obszarów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

• popularyzacja w regionie kształcenia realizowanego na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka na studiach I i II stopnia oraz na studiach doktoranckich.


Rodzina to niezwykle ważny obszar poznania i działania w przestrzeni naukowej, medialnej i społecznej. Zmiany, jakie zachodzą w tym zakresie, wymuszają nie tylko wiele przemyśleń u osób zajmujących się w sposób profesjonalny tymi zagadnieniami, ale i u osób młodych, planujących założyć rodzinę, a także w dojrzałych związkach, szukających wsparcia dla siebie. Współczesność pokazuje, że rodzina stanowi duże wyzwanie, a jej wspieranie to obszar do dyskusji, refleksji i przede wszystkim działań. Dlatego inicjatywa: I Forum pedagogów opiekuńczo-wychowawczych. Rodzinny survival 2022 ma za zadanie dotrzeć do różnych środowisk i otworzyć dyskusję w tym zakresie, dać głos specjalistom, badaczom i młodszym pokoleniom, w tym studentom, którzy kształcą się w ramach specjalności pedagogika opiekuńcza-wychowawcza, a także uczniom szkół średnich, którzy zainteresowani są związaniem swojej drogi zawodowej z działaniami pedagogicznymi.


Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konferencji: uczniów szkół średnich, studentów, pracowników socjalnych, socjologów, psychologów, polityków, pedagogów, prawników, nauczycieli akademickich i przedstawicieli innych środowisk związanych z szeroko rozumianą pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą. Pragną utworzyć przestrzeń do interdyscyplinarnego i wielopokoleniowego dialogu. Ich zamierzeniem jest, aby rezultatem wspólnych obrad było wypracowanie przestrzeni i impulsów do realizacji działań  w obszarze teoretycznych i praktycznych aspektów dotyczących szeroko rozumianej rodziny, a także promocja specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka


 

Program konferencji:
 

9.30 - 9.50 – uroczyste powitanie uczestników.


9.50 – 11.30 –  wystąpienia plenarne:


9.50 - 10.05 –  prof. dr hab. Józefa Bałachowicz, APS w Warszawie,


10.05 - 10.20 –  dr hab. Urszula Gruca-Miąsik, prof. UR,


10.20 - 10.35 – dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL: Zastosowanie psychoedukacyjnego modelu terapii w pedagogicznej pracy z rodzinami,


10.35 - 10.50 – dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW: Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza współczesnych rodzin jako wyzwanie dla profesjonalizacji wsparcia,


10.50 - 11.00 –  dr Małgorzata Prokosz, UWr.,


11.00 -11.10 –  dr Jarosław Przeperski, UMK,


11.10-11.20 – dr Konrad Ciesiołkiewicz, Fundacja Orange: Jak być Korczakiem w cyfrowym świecie?


11.20 - 11.30 –  dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ,


11.30 - 11.45 –  przerwa,


11.45 - 13.00 –  wystąpienia studentów I i II stopnia studiów specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka oraz studiów doktoranckich na kierunku pedagogika w auli C budynku A-16 Uniwersytetu Zielonogórskiego (al. Wojska Polskiego 69),


11.45 – 12.00 –  studenci i dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ,


12.00 – 12.10 –  Ewa Nowakowska:  Piecza zastępcza w Niemczech i w Polsce


12.10 – 12.15 –  studenci i dr Elżbieta Turska,


12.15 – 12.30 –  studenci i dr Krzysztof Zajdel,


12.30 – 12.35 –  studentka i dr Natalia Harewska,


13.00 - 13. 15 –  przerwa,


13.15 - 13.30 –  dr Renata Socha: Dobrostan nauczyciela. O potrzebach, trudnościach i dbaniu o siebie,


13.30 - 13.45 –  mgr Paweł Zapeński: 
1/ Cierpienie jako komponent życia osób z doświadczeniem zastępczej opieki instytucjonalnej
2/ Zranione biografie - raport z badań jakościowych;
3/ Ukraina moja miłość - echa funkcjonowania uczniów z Ukrainy w lubuskich szkołach podstawowych i średnich;
4/ Na dwa fronty - trajektoria cierpienia ukraińskich uczniów korzystających z nauczania zdalnego i polskiej edukacji powszechnej,


13.45 - 14.00 –  mgr Regina Korzeniowska,


14.00 – 14.15  –  dyskusja,


14.15 – 14.30 –  zakończenie konferencji, pożegnanie.

 

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej. Udział w niej jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać do  20 maja 2022 roku poprzez formularz dostępny pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8IVqsdW_G4pfOE-6UoJNLRBw0R4dkBYDb83HekGtiHWESbQ/viewform


 

Forum pedagogów opiekuńczo-wychowawczych -pasel z logami.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT