Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa MORALNOŚĆ – WSPÓŁDZIAŁANIE – NIEZALEŻNOŚĆ na UZ

5 września 2016 r.

 

MNW11.jpg

 

W czwartek, 8 września br. na Uniwersytecie Zielonogórskim zostanie otwarta I Ogólnopolska Konferencja Naukowa MORALNOŚĆ – WSPÓŁDZIAŁANIE - NIEZALEŻNOŚĆ: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza – inspiracje – alternatywy, której organizatorem jest Zakład  Etyki  Instytutu  Filozofii  Uniwersytetu  Zielonogórskiego.

 

Konferencja  inauguruje  cykl spotkań  naukowych  o  charakterze  interdyscyplinarnym,  poświęcony  zagadnieniom moralności,  współdziałania,  niezależności.  Zamiarem organizatorów  jest  podjęcie  takiej problematyki  z  zakresu  teorii  moralności,  etyki,  metaetyki,  aksjologii,  antropologii filozoficznej, która stanowić będzie pewną formę wielowątkowej refleksji, dialogu i próbę zdiagnozowania sytuacji człowieka współczesnego.

 

Pierwsza konferencja zatytułowana: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza – inspiracje – alternatywy jest  zaproszeniem  do  dyskusji  na  temat  przemian  moralności,  formułowania   nowych stanowisk  w  etyce  i  metaetyce,  kształtowania  się  różnych  odmian  etosów, rozwoju psychologii moralności i socjologii moralności. Powyższa propozycja ma związek ze 120 rocznicą urodzin Marii Ossowskiej (26 stycznia 1896) oraz oceną jej projektu nauki o moralności z perspektywy  70  lat.  Celem  konferencji  będzie  refleksja  nad  propozycją  unaukowienia problematyki  moralnej  w  ramach  szeroko  rozumianych  nauk  o  człowieku.

 

Wielokierunkowość badań Marii Ossowskiej utrudnia jednoznaczne określenie jej dorobku w  kategoriach  szkoły  etycznej.  Nie  ulega  jednak  wątpliwości,  że  w  istotnym  stopniu przyczyniła  się  do  zmiany  podejścia  do  zagadnień  etyki  i  moralności,  tworząc  nowy, naukowy styl myślenia i wypracowując nowe, adekwatne do tych dziedzin metody.

 

Potrzeba kontynuacji tradycji „szkoły porządnego myślenia” na temat tak złożonych zagadnień, jakimi są kwestie moralne, etyczne, aksjologiczne i antropologiczne pozostaje nadal uzasadniona i wymaga współpracy interdyscyplinarnej.

 

Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00  na Kampusie B, przy al. Woj. Polskiego 69, w budynku A-16 w sali nr 8.

 

Szczegółowe informacje:

 

Program Konferencji:

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT