Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

II Inter­na­tional Sem­i­nar Teach­ing and Learn­ing in Engi­neer­ing Edu­ca­tion - seminarium na UZ

5 maja 2015 r.
 

W środę,  6 maja br. na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się sem­i­nar­ium II Inter­na­tional Sem­i­nar Teach­ing and Learn­ing in Engi­neer­ing Edu­ca­tion z udzi­ałem uczelni part­ner­s­kich UZ z Pol­ski, Niemiec, Litwy, Ukrainy oraz Estonii dzi­ała­ją­cych w ramach Coop­er­a­tion of Uni­ver­si­ties in Cen­tral and East­ern Europe (CUCEE).

Sem­i­nar­ium odbędzie się w godz­i­nach 9:30 – 13:00, w siedz­i­bie WEIT w sali 6A, (budynek A-​2, ul. Szafrana 2).

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT