„III lubuska konferencja - bezpieczeństwo ruchu drogowego”

bezpieczeństwo.jpg

Przykład uspokojenia ruchu drogowego w obrębie szkoły w zachodniej Australii. Fot. Adam Wysokowski

2 czerwca 2016 r. 

 

 

W piątek 10 czerwca  br. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się  „III lubuska konferencja - bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Jest ona organizowana przy współudziale Marszałek Województwa Lubuskiego, Wojewody Lubuskiego, Komendanta Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze, gorzowskiego i zielonogórskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.

 


Celem konferencji jest prezentacja „Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025”, opracowanego w Zakładzie Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Organizatorzy konferencji szczególną uwagę poświęcą niezbędnym działaniom gwarantującym powodzenie tego programu przy uwzględnieniu zaleceń zawartych w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 


Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do licznych zdarzeń, które znacząco wpływają nie tylko na życie pojedynczych osób, ale również mają szerszy wymiar społeczny i gospodarczy. Aby to zmienić należy podjąć niezbędne skuteczne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W województwie lubuskim są one realizowane z powodzeniem.

 


Zaproszenie do udziału w konferencji zostało skierowane do zarządców dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych reprezentowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Lubuski Urząd Wojewódzki, starostów, prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów jako osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego. W konferencji mają także uczestniczyć przedstawiciele: policji, straży pożarnej, straży granicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Lubuskiego Kuratorium Oświaty, jednostek ratownictwa medycznego, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

 

 

Konferencja odbędzie się w sali 213 na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (budynek A-8) Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. prof. Z. Szafrana 1. Początek o godz. 10.00. 

 


Udział w konferencji jest bezpłatny. Chętni do wzięcia w niej udziału proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 8.06.2016 r. na adres e-mail: jwlosek@poczta.onet.pl. 

 


 

Poniżej zamieszczamy program konferencji:

 

10.00 - 10.10otwarcie konferencji – dr hab. inż. Jakub Marcinowski prof. UZ, dziekan WBAiIŚ;


10.10 - 10.25referat wprowadzający – dr hab. inż. Adam Wysokowski prof. UZ, kierownik Zakładu Dróg i Mostów; 


10.25 - 10.45stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie – podinsp. Wiesław Widecki, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.;


10.45 - 11.05program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 – uwarunkowania skutecznego wdrażania – dr inż. Józef Włosek UZ;


11.05 - 11.15dyskusja;


11.15 - 11.40przerwa kawowa;


11.40 - 11.55innowacje w szkoleniu i egzaminowaniu kierowców – Rafał Gajewski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Zielona Góra;


11.55 - 12.10przykłady skuteczności wprowadzanych środków uspokojenia ruchu – Łukasz Kuczyński UZ;


12.10 - 12.25przyczyny wypadków drogowych wynikające ze sposobu użytkowania drogi – Jakub Konarski UZ;


12.25 - 12.35dyskusja;


12.35 - 13.00wypracowane wnioski;


13.00 - 13.10zakończenie konferencji.

 

 

Serdecznie zapraszamy.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT