Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ile płci? Filozoficzne aspekty tożsamości płciowej – wykład otwarty na UZ

14 listopada 2022 r.

 

wyklad-3.jpg

W czwartek, 17 listopada 2022 r.  godz. 17.00 w Auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 71 odbędzie się wykład otwarty dr hab. Adrianny Grabizny, prof. UZ pt. Ile płci? Filozoficzne aspekty tożsamości płciowej. Wykład odbywa się w ramach cyklu FILOZOFIA WOBEC PROBLEMU TOŻSAMOŚCI prowadzonego przez INSTYTUT FILOZOFII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO.

 

O wykładzie:

Odkrycia naukowe ostatnich dwóch dekad pokazują, że tak jak większość cech, tak i te związane z płcią mają rozkład ciągły, a nie binarny. Mężczyźni mogą i rodzą dzieci, bliźniaki jednojajowe nie zawsze są tej samej płci, nie każda komórka zawiera ten sam zestaw genów... Jesteśmy mozaiką. Co w takim razie z takim „narzędziem do myślenia” (używając określenia Daniela Dennetta) jak średnia i jak wpływa ono na nasze rozumienie normy i normalności? Dlaczego WHO explicite zapowiedziało odejście od dualizmu psychofizycznego? Jaki jest status ontologiczny zaburzenia psychicznego? Prof. A. Grabizna postara się znaleźć odpowiedź na te i inne pytania.


Wykłady z cyklu "Filozofia wobec problemu tożsamości" mają na celu ukazanie roli badań humanistycznych, zwłaszcza filozoficznych, w refleksji nad kategorią tożsamości, źródeł kultury i wartości spajających wspólnotę. Prezentowane są prelekcje na tematy przybliżające znaczenie i sens pojęcia tożsamości, narodu, wspólnoty, patriotyzmu zarówno w kontekście historycznym jak i współczesnym. Zaproszeni prelegenci reprezentują różne dziedziny humanistyki i nauk społecznych: filozofię, historię, literaturoznawstwo, psychologię.

 

Cykl wykładów jest częścią projektu „Oblicza filozofii: od jej historii do zastosowań” finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”. W jego ramach realizowane będą w kolejnych semestrach również otwarte wykłady, poświęcone tematyce tożsamości lokalnej oraz perspektywie zastosowań badań humanistycznych, zwłaszcza filozoficznych. Ponadto zostanie zorganizowany konkurs filozoficzny dla szkół średnich oraz zostanie przygotowana i opublikowana książka przybliżająca problematykę prezentowanych wykładów otwartych. Kierownikiem projektu jest dr Paweł Walczak z Instytutu Filozofii UZ.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT