Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Inauguracja działalności Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarstwa na UZ

24 stycznia 2019 r.

 

 

Wczoraj, w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się inauguracja działalności Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczestniczyli w niej m. in. sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Józefa Szczurek-Żelazko, prorektor ds. studenckich UZ prof. Wojciech Strzyżewski, kanclerz UZ – Katarzyna Łasińska, dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ, dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Piotr Bromber, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego – Tomasz Wróblewski, przewodniczące Okręgowych  Izb Pielęgniarek i Położnych – w Zielonej Górze – Weronika Rozenberger i w Gorzowie Wlkp. Marta Powchowicz, pracownicy naukowi WLNZ UZ oraz studenci tego wydziału. Spotkanie prowadziła Agnieszka Żeromska – kierownik Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 


 Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jak poinformowała minister Józefa Szczurek-Żelazko (fot. 1) to jedno z wielu centrów, które powstają od 2015 r. w ramach projektu mającego na celu wzmocnienie kształcenia w zawodach medycznych. W pierwszym naborze, po zakończeniu postępowania konkursowego, do wdrożenia przyjęto projekty o łącznej wartości 264 mln zł. Wniosek o dofinansowanie powstania MCSM na UZ był rozpatrywany w drugim naborze. Całkowita wartość projektu to 2 599 995, 46 zł. brutto, a dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej wyniosło 2 284 995, 95 zł. brutto. Projekt jest realizowany od stycznia 2018 do końca grudnia 2020 r. J. Szczurek-Żelazko podkreślała, że MCSM to nie tylko miejsce wyposażone w nowoczesny sprzęt, symulatory i fantomy. To przede wszystkim przestrzeń, w którym studenci pielęgniarstwa będą zdobywać atrakcyjne i wysokiej jakości wykształcenie, a także pozyskają dodatkowe umiejętności. Bardzo przydatne, kiedy podejmą najpierw praktyki, a po ukończeniu studiów pracę w zawodzie. Ponadto zajęcia prowadzone w Centrum ułatwią budowę relacji uczeń – mistrz. Nie tylko umiejętności stricte fachowe są istotne. Nie mniej ważną kwestią jest komunikacja w zespole, który zajmuje się pacjentem.


M. Szczurek-Żelazko podkreśliła, że zawody medyczne w Polsce znalazły się w grupie zawodów deficytowych. Tym bardziej szkolenie przyszłych kadr na potrzeby jednostek służby zdrowia stało się bardzo ważne.

 


Prezentując uczelnię, prof. W. Strzyżewski zaznaczył, że na UZ 70 proc. studentów to Lubuszanie. Poinformował, że Uniwersytet w Zielonej Górze oferuje szeroką gamę kierunków, od artystycznych, po techniczne, a od kilkunastu lat wśród nich znajdują się również nauki o zdrowiu.

 


Nawiązała do tego dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ (fot. 2) przypominając, że pielęgniarstwo ruszyło na UZ 12 lat temu, a inicjatorem powołania tego kierunku studiów był prof. Zbigniew Izdebski, ówczesny dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. Poinformowała również, iż w tym roku uczelnia wystąpi do MNiSW o wyrażenie zgody na uruchomienie II stopnia studiów na kierunku pielęgniarstwo od roku akademickiego 2019/2020. W trakcie nauki żacy mieliby po 1 000 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Podkreśliła, że wszyscy nauczyciele akademiccy na tym kierunku są jednocześnie trenerami  MCSM.

 


Prof. Zbigniew Izdebski (fot. 3) zaznaczył, iż uruchomienie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarstwa to kolejny krok w podnoszeniu jakości kształcenia na tym kierunku. Jego zdaniem taki ośrodek, jak ten zielonogórski, powinien odpowiadać na potrzeby regionu. Ponadto przy działaniach podejmowanych w procesie nauki dużą wagę należy przykładać do humanizacji procesu leczenia. Przywołał w tym miejscu postać zmarłego w grudniu 2018 r. prof. Romualda Dębskiego, ginekologa i położnika, który był nie tylko świetnym fachowcem, ale bardzo troszczył się o swoje pacjentki.

 

min.J. Szczurek.jpg dziekan WLNZ.jpg prof. Z. IZdebski.jpg
fot. 1 fot. 2 fot. 3

 

Dyrektor Lubuskiego Oddziału NFZ Piotr Bromber (fot. 4) nawiązując do słów swego poprzednika stwierdził, że przez wiele lat nie dbano o kształtowanie postaw i zachowań średniego personelu medycznego. Jednak od pewnego czasu nastąpiły zmiany. Zaczęto troszczyć się zarówno o zasoby kadrowe, jak i o stosowne wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych. Przypomniał, że ostatnio Lubuski Oddział NFZ  przeznaczył 45 mln zł na wzrost świadczeń dla tej grupy zawodowej.

 


Szymon Michniewicz – kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego, sp. z o.o. w Zielonej Górze (fot. 5) stwierdził, że na SOR-ze pielęgniarka ma kontakt z pacjentem przed lekarzem, ale i po nim. Jest partnerem lekarza. Według Joint Communication for Acceditation of Healthcare Organization (2016 r.) „nieskuteczna komunikacja jest jedną z głównych przyczyn  zdarzeń niepożądanych”. Dlatego MCSM jest bardzo potrzebne, by w warunkach zbliżonych do naturalnych ćwiczyć nie tylko procedury stosowane w szpitalach podczas opieki nad pacjentami, ale i sposoby komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu terapeutycznego. MCSM jest niezastąpione także z innego powodu. Cytując Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” Już dawno ktoś powiedział, że trening czyni mistrza.

 


Agnieszka Żeromska, kierownik MCSM (fot. 6) poinformowała, że w Centrum zajęcia rozpoczną się w letnim semestrze w tym roku akademickim, czyli od 1 lutego br . W skład kadry tego ośrodka wchodzi: 4 instruktorów symulacji medycznej, wyselekcjonowane osoby ze specjalistycznym wykształceniem w dziedzinie pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego – w trakcie szkoleń, staży przygotowujących do pracy MCSM; 2 inżynierów symulacji medycznej w trakcie szkoleń i staży przygotowujących do pracy w MCSM oraz kierownik MCSM – instruktor EUSIM na poziomie zaawansowanym, uprawnienia zdobyte w Instytucie Kopenhaskim, 10-letnie doświadczenie w symulacji medycznej (manager projektów na CSM w Polsce, instruktor kursów z zakresu symulacji medycznej).

 


Na MCSM składają się: sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności, 2 sale egzaminacyjne OSCE, pracownia nauki umiejętności technicznych x 2, sala symulacji z zakresu ALS i BLS, sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich oraz pomieszczenia administracyjne dla kadry MCSM.

 


Agnieszka Żeromska poinformowała również o drugim projekcie – Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku lekarskiego WLNZ Uniwersytetu Zielonogórskiego. Będzie się mieściło przy ul. Energetyków 2. To zadanie jest realizowane od stycznia br., a zostanie ukończone w połowie 2023 r. Planowane jego otwarcie nastąpi na przełomie 2019 i 2020 roku.  Wartość projektu: około 16,5 mln zł (część budowalna ok. 5,5 mln. zł oraz wyposażenie w symulatory i sprzęt medyczny około 11 mln zł). Powierzchnia WCSM wyniesie 1 135 m2

 


Projekt zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia. W WCSM będą mieli zajęcia studenci kierunku lekarskiego. Sale wchodzące w skład WCSM zapewniają zachowanie ciągu komunikacyjnego i kontynuację scenariusza od opieki przedszpitalnej  – odwzorowanie sal szpitalnych. Będzie tam realizowany program „Standaryzowany pacjent”. W obrębie WCSM dla studentów kierunku lekarskiego znajdują się sale wysokiej wierności: symulator ambulansu, SOR, sala intensywnej terapii, blok operacyjny, sala porodowa, sale BLS, ALS, sala chirurgiczna itp. Planowana kadra WCSM: 38 instruktorów – lekarzy (umiejętności twarde), instruktorzy specjalizujący się w symulacji medycznej w odniesieniu do umiejętności miękkich oraz 10 inżynierów symulacji medycznej – pion techniczny WCSM.

 


 

P. Bromber.jpg Szymon Michniewicz.jpg A. Żeromska.jpg
fot. 4 fot. 5 fot. 6

Po czym uczestniczący w spotkaniu zwiedzili właśnie otwarte Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarstwa. (fot. 7 - 12).

 


Fot. Kazimierz Adamczewski

C1.jpg C2.jpg C3.jpg
fot. 7 fot. 8 fot. 9
C4.jpg C5.jpg C6.jpg
fot. 10 fot. 11 fot. 12
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT