Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Inauguracja roku akademickiego dla studentów zagranicznych na UZ

5 października 2021 r.

Eras 1.jpg

Siedzą od lewej: prof. Marek Smoluk, Kamila Rabiko, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą (stoi), Natalia Wayda, Dział Współpracy z Zagranicą. Fot. Kazimierz Adamczewski

W miniony poniedziałek, 4 października 2021 roku r. w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50 odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego dedykowana zagranicznym studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego studiujących zarówno na studiach regularnych, jak również w ramach Programu Erasmus+.  Pieczę nad spotkaniem objął prof. Marcin Mrugalski - prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.


W uroczystości wzięło udział 120  studentów rozpoczynających studia na naszej Uczelni z krajów Europy i świata. Na auli pojawili się studenci z Hiszpanii, Turcji, Francji, Portugalii, Grecji, Finlandii, a także Gruzji, Albanii, Czarnogóry, Egiptu, Ukrainy, Białorusi i Nigerii.


Z uwagi na rosnącą liczbę studentów zagranicznych studiujących na Uniwersytetem Zielonogórskim, w tym roku, po raz pierwszy, spotkanie przyjęło formę uroczystej gali połączonej z informacyjną prezentacją multimedialną przygotowaną przez Dział Współpracy z Zagranicą.
 

Podczas prezentacji, studenci zapoznali się z zasadami funkcjonowania na uczelni i formalnościami związanymi z ich pobytem w Polsce i na Uczelni. Wysłuchali także wystąpień zaproszonych gośc i- prof. Marka Smoluka z Wydziału Humanistycznego oraz prezentacji przygotowanych przez swoich kolegów - zagranicznych praktykantów i członków Erasmus Student Network UZ.


Po uroczystości, uczestnicy inauguracji zwiedzili Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, gdzie uczestniczyli w serii bardzo ciekawych pokazów w laboratoriach o tematyce poświęconej robotom, elastycznym systemom produkcyjnym, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, tworzeniu sklepów internetowych, mikrokontrolerom i ich zastosowaniami w rozrywce i przemyśle.


Inauguracja rozpoczęła trwający przez cały tydzień tzw. Orientation Week - tydzień zapoznawczy, podczas którego studenci poznają infrastrukturę Uczelni i walory miasta Zielona Góra.
 

Fot. Kazimierz Adamczewski

Eras 2.jpg Eras 3.jpg Eras 4.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT