Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji UZ

2.10.2014 r.

 

Dziś o godz. 11.00 w Auli Uniwersyteckiej przy ul. Podgórnej 50 odbędzie się pierwsza, uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. W inauguracji wezmą udział władze Wydziału, pracownicy, studenci oraz uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej odbywającej się na Uniwersytecie właśnie w związku z powołaniem nowego wydziału.

 

 

INFORMACJA O WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO


Siedziba Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego będzie się mieściła w Kampusie A, w bud. A-0 i A-6 (pomieszczenia po bibliotece) przy ul. Podgórnej 50.

 

W strukturze WPiA znajdzie się 8 katedr:

1/ Katedra Prawa Konstytucyjnego,

2/ Katedra Teorii Prawa,

3/ Katedra Prawa karnego i postępowania karnego,

4/ Katedra Prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz komparatystyki prawa prywatnego,

5/ Katedra Prawa administracyjnego i finansowego,

6/ Katedra Systemów ustrojowych i praw człowieka,

7/ Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego,

8/ Katedra Historii doktryn polityczno-prawnych i historii prawa.

 

Wydziałem będzie zarządzał dziekan i 2 prodziekanów. Pierwszym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UZ, powołanym przez rektora, będzie dotychczasowy pełnomocnik ds. powołania wydziału – prof. Bogusław Banaszak.

Nowy Wydział posiada kadrę, która wypełnia warunki do utworzenia wydziału zarówno pod względem jej liczebności jak i reprezentowanych dyscyplin naukowych.

Od 1 października na Wydziale Prawa i Administracji rozpocznie pracę 12 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 19 adiunktów, a studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym po raz pierwszy podejmie 581 studentów na dwóch kierunkach: administracji i prawie.

Powołanie Wydziału Prawa i Administracji ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego, zarówno pod względem naukowym jak i prestiżowym. Atrakcyjne kierunki studiów proponowane na tym Wydziale niewątpliwie przyciągną nowych studentów, co jest bardzo istotne w dobie niżu demograficznego.

 

Wydział będzie prowadził działalność w dwóch spośród trzech dyscyplin naukowych w zakresie nauk prawnych - prawo i nauki o administracji.

 

Na Wydziale będą prowadzone 2 kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
 

• jednolite magisterskie 5-letnie studia na kierunku prawo w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
 

• studia pierwszego stopnia na kierunku administracja (3-letnie) w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
 

• studia drugiego stopnia na kierunku administracja (2-letnie) w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Istniejące w województwie lubuskim struktury środowiska prawniczego generują zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry czynnie wykonujące zawód prawnika. Dotychczas mieszkańcy województwa lubuskiego studiowali ten kierunek na innych polskich uczelniach, często pozostając w tamtych miastach po ukończeniu studiów. Kierunek prawo na Uniwersytecie Zielonogórskim pozwoli studentom na pozostanie w województwie lubuskim oraz kontynuowanie dalszej kariery zawodowej w obrębie swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Całe lubuskie środowisko prawnicze jest zainteresowane kształceniem przyszłych prawników na Uniwersytecie Zielonogórskim. Miasto Zielona Góra jest siedzibą Sądu Okręgowego właściwego dla Sądów Rejonowych w Zielonej Górze, Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Żarach, Żaganiu, Wschowie.

Podobną strukturę organizacyjną posiada Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z utworzonymi w w/w miastach ośrodkami zamiejscowymi.

Na terenie miasta swoją siedzibę ma także utworzona w 1953 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze, która terytorialnie obejmuje swym zasięgiem całe województwo lubuskie a nadto okręg Sądów Rejonowych w Wolsztynie (woj. wielkopolskie), Myśliborzu i Choszcznie (woj. zachodniopomorskie).


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze swym zasięgiem obejmuje powiaty i miasta na prawach powiatu: choszczeński, gorzowski, krośnieński, międzychodzki, międzyrzecki, myśliborski, nowosolski, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, wolsztyński, wschowski i zielonogórski, miasto Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski.

Województwo lubuskie to zorganizowane struktury administracji publicznej, rządowej i samorządowej, które dla sprawnego wykonywania zadań publicznych potrzebują wykwalifikowanych pracowników administracji.

 

 

Prof. dr hab. Bogusław Banaszak

Prof. zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. PWSZ im. Witelona w Legnicy, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, członek korespondent hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych oraz Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu. Doktor honoris causa 4 uniwersytetów europejskich. W latach 2006-2010 przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, 1988-2008 profesor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Zainteresowania badawcze: prawo konstytucyjne, prawo parlamentarne, prawa człowieka.

Profesor Banaszak od 1992 r. stale współpracuje ze służbami legislacyjnymi parlamentu, jest autorem kilkudziesięciu ekspertyz dla Senatu i Sejmu.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat Profesor wygłosił ponad 120 wykładów gościnnych na ponad dwudziestu uniwersytetach europejskich (Austria, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Hiszpania, Ukraina) i amerykańskich (USA, Brazylia, Chile, Ekwador, Meksyk), a w semestrze letnim 1994 r. był profesorem gościnnym na Uniwersytecie Wiedeńskim. Jest autorem lub współautorem blisko stu referatów wygłoszonych na międzynarodowych konferencjach naukowych (Austria, Brazylia, Chile, Francja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rumunia, Syria, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Włochy, Tajwan).

Profesor B. Banaszak jest autorem ponad 300 prac naukowych, wśród których są monografie, podręczniki, komentarze i studia, artykuły. Kilkadziesiąt z nich opublikowano za granicą (na Węgrzech, w Austrii, Brazylii, Niemczech, Francji, Chile, Korei Południowej, Holandii, Rumunii, we Włoszech). Tłumaczył na język polski 9 książek prawniczych i kilkadziesiąt artykułów głównie z języka niemieckiego, a kilka z angielskiego.

Wypromował 18 doktorów (w tym 5 w Niemczech) i ponad 300 magistrów.

Żona – Bożena jest filologiem. Córka ukończyła studia prawnicze, zięć jest historykiem.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT