Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Innowatorzy społeczni pilnie poszukiwani!

4 września 2017 r.

 

 

Około 43 proc.  młodych osób zarejestrowanych w urzędach pracy nie może znaleźć pracy z powodu braku doświadczenia zawodowego. Z kolei niepełnosprawność jest  powodem niepodejmowania pracy dla blisko 25 proc.  osób biernych zawodowo. W Polsce wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50-64 l. jest jednym z najniższych w całej Unii Europejskiej. Dla przeciętnego Kowalskiego te dane to duże zaskoczenie.

 


Stowarzyszenie WIOSNA już po raz drugi poszukuje innowatorów społecznych, którzy nie boją się podjąć wyzwania i chcą zmierzyć się z problemami funkcjonującymi na rynku pracy. W WIOSENNYM INKUBATORZE INNOWACJI wystarczy nowatorski pomysł i impuls do działania, bo o wsparcie doradcze i eksperckie oraz grant na realizację innowacyjnego pomysłu zadba WIOSNA!

 

 

Projekt WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI został przygotowany z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz narażonych na stereotypy, czyli o osobach powyżej 50 roku życia, młodych bez doświadczenia zawodowego oraz osobach niepełnosprawnych. W ramach projektu Stowarzyszenie WIOSNA  będzie wspierać nowatorskie pomysły, które przyczynią się do wypracowania szybszych, tańszych i bardziej efektywnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.

 

 

Innowatorem społecznym może zostać każdy. Stowarzyszenie WIOSNA czeka zarówno na osoby prywatne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne (uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych, nieformalnych zrzeszeń) oraz stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie czy podmioty rynku pracy.  

 

 

Pomoc i wsparcie, jakie Stowarzyszenie WIOSNA przygotowało w ramach projektu będzie skrojone na miarę każdego innowatora. Granty w wysokości maksymalnie do 80 000 zł, specjalistyczne szkolenia, doradztwo grupowe i indywidualne, wsparcie organizacyjno-techniczne oraz materiały szkoleniowe w postaci e-learningu dla autorów najlepszych pomysłów są tego świetnym przykładem. Takim wsparciem będą objęte w całym projekcie 32 wybrane innowacje, spośród których 4 zostaną przygotowane do wdrożenia na szeroką skalę.

 

 

Każda z osób, która ma pomysł na innowację w wymienionych wyżej obszarach powinna wejść na stronę http://www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator i zapoznać się z regulaminem udziału w projekcie wraz z załącznikami. Następnie należy wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy (II tura rekrutacji trwa od 7 sierpnia do 6 września 2017r.). Czasu zostało już niewiele! Po przesłaniu wypełnionego formularza należy śledź wyniki naboru na stronie!

 

 

WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI
http://www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator
Tel.: +48 785 788 020, +48 785 501 436
E-mail: inkubatorinnowacji@wiosna.org.pl

 

 

 

 

Projekt jest realizowany przez  Stowarzyszenie WIOSNA we współpracy partnerskiej z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Wiosenny inkubator.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT