Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Instytut Historii UZ zaprasza na konferencję naukową Zielona Góra – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

 

 

21 września 2016 r.

grafika ZG_.jpg

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze, Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na konferencję naukową na temat: Zielona Góra – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

 

Konferencja odbędzie się 28 września 2016 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15.


Zakres problematyki konferencji dotyczy:
 

* wielonarodowej i wielokulturowej spuścizny miasta;

* współczesnej polityki społecznej, gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej miasta;

* funkcji i relacji między władzą a mieszkańcami;

*uczestnictwa mieszkańców w życiu zbiorowym i budowaniu społeczności lokalnej;

*konsekwencji rozwoju cywilizacyjnego, przemian demograficznych dla mieszkańców miasta;

*specyfiki zabytkowego środowiska kulturowego, zachowania tradycji miejsca, ochrony krajobrazu kulturowego, jego rewaloryzacji i rewitalizacji,

*urbanistyki i architektury – historii rozwoju funkcjonalno-przestrzennego miasta, nowych inwestycji,

*wskazania optymalnego kierunku dalszego rozwoju Zielonej Góry.

 


PROGRAM KONFRENCJI

 

9.30-09.45

Otwarcie konferencji:

dr hab. Bogumiła Burda, mgr Leszek Kania, prof. dr hab. Dariusz Dolański, dr hab. Robert Skobelski

 

9.45-10.15

prof. dr hab. Czesław Osękowski (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii)

Uwarunkowania rozwoju powiększonej Zielonej Góry po połączeniu miasta z gminą.

 

10.15-13.15  - obrady w sekcjach


Sekcja I - Sala witrażowa

 

10.15 – 10.30

dr hab. Olgierd Kiec (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Politologii)

Zielonogórscy protestanci wobec narodowego socjalizmu 1933-1939.

 

10.30 - 10.45

dr Sylwester Woźniak (Polskie Towarzystwo Historyczne)

Powstanie i kształtowanie się społeczności greckokatolickiej w Zielonej Górze w latach 1947-1989.

 

10.45 – 11.00

mgr Grzegorz Wanatko (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)

Cerkiew greckokatolicka w Zielonej Górze. Nowy obiekt w przestrzeni miasta.

 

11.00 - 11.15

mgr Magdalena Kulczyk (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii)

Zielona Góra – miasto przemysłowe, handlowe czy miasto-ogród? Kierunki rozwoju miasta w końcu XIX i na początku XX wieku.

 

11.15 – 11.30

dr Longin Dzieżyc (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)

Zielona Góra między przeszłością a przyszłością – obraz miasta prezentowany przez MZL w Zielonej Górze.

 

11.30 – 12.00 - przerwa kawowa

 

12.00 – 12.15

dr hab. Robert Skobelski (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii)

Pierwsze lata polskiej Zielonej Góry (1945-1950).

 

12.15 – 12.30

dr Radosław Domke (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii)

Ludność i infrastruktura miasta Zielona Góra w l. 80. XX wieku.

 

12.30 – 12.45

mgr inż. Robert Zielonka (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii)

Demografia jako główny czynnik rozwoju miasta Zielona Góra i rynku nieruchomości w latach 1945-1989.

 

12.45 – 13.00

mgr Mariusz Jaśkowiak (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii)

Las w gospodarce powojennej Zielonej Góry.

 

13.00 – 13.15

mgr Łukasz Brodziak (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji)

Podstawy prawne funkcjonowania klubów radnych oraz kół radnych w Radzie Miasta Zielonej Góry.

 

13.30 - 14.15 – lunch

 

Sekcja II - Ekspozycja winiarska (Muzeum Wina)

 

10.15 – 10.30

dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Socjologii)

Winiarze lubuscy jako składnik kulturowego krajobrazu Ziemi Lubuskiej.

 

10.30 - 10.45

dr Arkadiusz Cincio (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)

Winiarstwo lubuskie po 1989 r.

 

10.45 – 11.00

dr Barbara Bielinis-Kopeć (Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków)

Zabytki związane z winiarską tradycją Zielonej Góry. Problematyka adaptacji do nowych funkcji na wybranych przykładach.

 

11.00 – 11.15

mgr Natalia Gorzkiewicz (Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.)

Browar Nowa Sól jako część browaru Zielona Góra.

 

11.15 – 11.30

dr Grzegorz Biszczanik (Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry "Winnica")

Zielona Góra w ikonografii dawnych kart pocztowych pierwszego powojennego piętnastolecia.

 

11.30 – 12.00 - przerwa kawowa

 

12.00 – 12.15

dr Marceli Tureczek (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii)

Reklama w zabytkowej przestrzeni Zielonej Góry - kilka przykładów i kilka refleksji.

 

12.15 – 12.30

dr Alina Polak (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)

Działalność Uniwersytetu Ludowego w Zielonej Górze w latach 1918-1921.

 

12.30 - 12.45

mgr Barbara Grocholska (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii)

Obraz Zielonej Góry w powojennych wspomnieniach jako kierunek edukacji regionalnej.

 

12.45 – 13.00

mgr Danuta Nowak (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii)

Edukacja historyczna w zielonogórskich szkołach średnich po 1945 roku.

 

13.00 – 13.15

dr Agnieszka Szczap, mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii)

Zielonogórski Szlak Kobiet.

 

13.15 – 13.30

dr Izabela Korniluk (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)

Przyszłość Zielonej Góry leży na „Winnicy”. Działalność Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry „Winnica” w latach 2014-2016.

 

13.30 - 14.15 – lunch

 

***

 

14.15 – 15.30  Sala witrażowa

Workshop i dyskusja – prowadzenie prof. dr hab. Czesław Osękowski

 

15.30

Zakończenie konferencji

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT