Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Instytut Inżynierii Mechanicznej i Lubuski Klaster Metalowy

6 lipca 2021 r.

 

DSC_9909r.jpg

Od lewej: Karol Dąbrowski - dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologiii, prof. Maria Mrówczyńska - prorektor ds. Współpracy z Gospodarką, prof. Justyna Patalas-Maliszewska, dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej; fot. K. Adamczewski;

2 lipca 2021 w Instytucie Inżynierii Mechanicznej (IIM) Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie networkingowe pomiędzy przedstawicielami IIM oraz Lubuskiego Klastra Metalowego (LKM)zorganizowane przez Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ. Celem spotkania było zacieśnienie współpracy pomiędzy LKM i Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie m.in. transferu wiedzy oraz możliwości pozyskiwania wspólnych projektów naukowo badawczych. Spotkanie otworzyła prof. Maria Mrówczyńska, prorektor ds. Współpracy z Gospodarką, podkreślając jak ważne jest współdziałanie przedsiębiorstw i Uczelni. Następnie p. Andrzej Graczykowski, prezes LKM przekazał na ręce Pani Rektor certyfikat członkostwa Uniwersytetu Zielonogórskiego w LKM.

 

W trakcie spotkania, prezes LKM przedstawił strukturę, misję, partnerów, strategię rozwoju oraz projekty realizowane przez LKM raz zaprezentował wyniki współpracy z dotychczasowymi partnerami.  Następnie prof. Justyna Patalas-Maliszewska, dyrektor IIM, zaprezentowała obszary badań, laboratoria oraz przykładowe prace badawcze realizowane przez pracowników IIM. Podczas dyskusji zwrócono również uwagę na problemy w województwie lubuskim związane z odpływem młodzieży do większych aglomeracji miejskich.

 

W końcowej części spotkania, zaproszeni goście mieli możliwość zobaczenia laboratorium Inżynierii Mechanicznej. Dużym zainteresowaniem cieszyło się Laboratorium Druku 3D i Prototypowania, gdzie prof. Piotr Kuryło przedstawił możliwości druku 3D metalowych elementów metodą SLM (Selective Laser Melting). Na wyposażeniu laboratorium znajduje się system 3D do metalu (drukarka wraz z całym osprzętem) EOS M290, zakupiony w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (nr projektu 003/RID/2018/19). W Laboratorium Profilometrii Optycznej prof. Radosława Marudy goście zapoznali się natomiast z najnowszym na rynku mikroskopem Sensofar S neox umożliwiającego skanowanie próbki w trzech technologiach: konfokalnej, interferometrycznej, Focus Variation wykorzystywanego m.in. do określania topografii powierzchni oraz zużycia narzędzi.

 

 

 

 

DSC_9923r.jpg DSC_9914r.jpg DSC_9919r.jpg
1. prof. Maria Mrówczyńska, prorektor ds. Współpracy z Gospodarką, Andrzej Graczykowski, prezes Lubuskiego Klastra Metalowego, fot. K. Adamczewski 2. Spotkanie networkingowe pomiędzy przedstawicielami Instytutu Inżynierii Mechanicznej oraz Lubuskiego Klastra Metalowego, fot. K. Adamczewski 3. Spotkanie networkingowe pomiędzy przedstawicielami Instytutu Inżynierii Mechanicznej oraz Lubuskiego Klastra Metalowego, fot. K. Adamczewski
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT