Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Interesujące seminarium dla projektantów i budowniczych dróg.

Zaproszenie_AARSLEFF 1 (2).jpg

Fot. Archiwum organizatorów seminarium.

16 marca 2016 r.

 

 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego wspólnie z firmą AARSLEFF sp. z o.o. zapraszają do udziału w seminarium naukowo – technicznym pt.: „Wybrane problemy projektowania i wykonawstwa specjalistycznych robót geotechnicznych na przykładzie realizacji firmy Aarsleff”.

 


Seminarium odbędzie się we wtorek 28 marca 2017 r., początek o godz. 11.00 w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50 w Zielonej Górze (budynek A-3).

 


Patronat nad seminarium objęli: JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Zielonej Górze, dyrektor oddziału w Zielonej Górze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad , dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

 

 

 


Program seminarium:


11.00 – 11.15 – uroczyste otwarcie Seminarium, wystąpienia patronów seminarium.


11.15 – 11.45 – wprowadzenie w tematykę seminarium – dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ.


11.45 – 12.15 – „Aarsleff jako lider rynku geotechnicznego w Polsce – profil firmy” – mgr inż. Eliza Kadziewicz.


12.15 – 13.00  – „Wybrane zagadnienia projektowania pali prefabrykowanych” – dr inż. Dariusz Sobala.


13.00 – 13.30 –  przerwa kawowa.


13.30 – 14.15 – „Badania statyczne i dynamiczne nośności pali, badania ciągłości pali” – mgr inż. Grzegorz Tkaczyński.


14.15 – 15.00 –  „Zabezpieczania głębokich wykopów w warunkach gęstej zabudowy” – dr inż. Krzysztof Sahajda.


15.00 – 15.45 –  „Najciekawsze realizacje projektów geotechnicznych firmy Aarsleff” – mgr inż. Barbara Kawalec.


15.45 – 16.00  – pytania, dyskusja.

 

 

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

 


Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc organizatorzy proszą o potwierdzenie chęci uczestnictwa w seminarium na adres e-mailowy współorganizatorów - kch@aarsleff.com.pl lub telefonicznie na nr tel. 91 489 51 71 lub  609 610 031.

 


Organizatorzy serdecznie zapraszaja osoby zainteresowane tematyką seminarium.

 

 

 

Zaproszenie_loga_dwa właściwe.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT