Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Inżynieria i kształtowanie środowiska – konferencja w Instytucie Inżynierii Środowiska UZ

9 kwietnia 2015 r.

 

 

Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszamy do udziału w II Konferencji Naukowo-Technicznej Inżynieria i kształtowanie środowiska.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2015 r.

 

Tematyka konferencji obejmie następujące zagadnienia:

 

* Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi, m.in. nowoczesne technologie, składowanie, segregacja, odzysk surowców, landfill mining, planowanie i zarządzanie;

* Technologie uzdatniania wody;

* Technologie w oczyszczaniu ścieków miejskich;

* Gospodarka leśna jako element kształtowania środowiska oraz gospodarka odpadami drzewnymi;

* Ochrona zasobów naturalnych;

* Aspekty środowiskowe gospodarki surowcami mineralnymi;

* Rekultywacja terenów zdegradowanych;

* Monitoring środowiska;

* Problemy gospodarki przestrzennej w inżynierii i kształtowaniu środowiska;

* Aspekty ekonomiczne i zdrowotne w inżynierii środowiska.

 

Terminy:
30.04.2015 r. -  nadesłanie karty zgłoszenia

31.05.2015 r. -  dokonanie opłaty konferencyjnejOpłaty:
900 zł - uczestnicy

500 zł - doktoranci i młodzi naukowcy (do 35 roku życia)

 

UWAGA!

Nocleg nie jest objęty opłatą konferencyjną
 

Prezentacje szkoleniowe - do uzgodnienia

 

Formy udziału:

* Wygłoszenie referatu

* Poster

* Prezentacje szkoleniowe

* Uczestnictwo w obradach i wycieczceSekretariat konferencji:

tel. (68) 328 2407 / 2574

fax. (68) 324 7290

e-mail: J.Kostecki@iis.uz.zgora.pl

www.iks.uz.zgora.pl

 

Współorganizatorzy:

Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

 

 

konf pdf dobra.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT