Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Inżynier produkcji z doktoratem

ZAFF130604_042.jpg

Podczas zajęć laboratoryjnych na Wydziale Mechanicznym UZ. Fot. Tomasz Gawałkiewicz ZAFF

 

8 kwietnia 2015 r. 

 

 

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 30 marca 2015 r. Wydziałowi Mechanicznemu Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Dotychczas uczelnia posiadała prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w 16 dyscyplinach (astronomia, automatyka i robotyka, biologia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektrotechnika, filozofia, fizyka, historia, informatyka, inżynieria środowiska, literaturoznawstwo, matematyka, ochrona środowiska, pedagogika, socjologia) oraz doktora habilitowanego w 5 dyscyplinach (astronomia, budownictwo, elektrotechnika, historia, matematyka). 

 

 

Wydział Mechaniczny powstał w 1967 roku w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej i obok Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji jest najstarszym wydziałem na zielonogórskiej uczelni. Szczegółowe informacje o WM znajdują się na stronie:http://www.wm.uz.zgora.pl .

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT